Četrt stoletja Občine Gorenja vas - Poljane

5.12.2019

Letos mineva 25 let, odkar je bila v osrčju Poljanske doline ustanovljena samostojna Občina Gorenja vas - Poljane, za katero se je že ob ustanovitvi izkazalo, da bo zelo raznolika in razvojno dinamična.

Začetki so bili povsod težki, tudi z novo občino je bilo tako. Tukaj gre zahvala prvemu županu, gospodu Jožetu Bogataju. S 153 km² površine sodimo med večje slovenske občine, razpršeno poseljeno je skoraj celotno območje, imamo kar šest krajevnih skupnosti in prav toliko lokalnih središč. Območje je prepredeno s 380 kilometri javnih cest in za ohranjanje poseljenosti celotnega območja občine je potrebno stalno graditi, vzdrževati in obnavljati vso potrebno infrastrukturo.

Z istim namenom je občina v naših lokalnih središčih razvijala tudi druge storitve, odpirali smo vrtce, prenavljali šole, gradili igrišča. V Poljanah je bila dograjena osemletka, v Gorenji vasi nov vrtec, pa prizidek vrtca na Sovodnju, vrtec v Javorjah, na Dobravi in v Lučinah, kjer smo energetsko sanirali šolski objekt, tako kot dve leti kasneje šolo v Gorenji vasi. Pravkar zaključujemo energetsko sanacijo šole na Sovodnju, ki smo jo še celovito prenovili. Naslednje leto začnemo z gradnjo prizidka vrtca v Poljanah. V Javorjah pa smo se odločili za gradnjo povsem novega šolskega poslopja z vrtcem in telovadnico.

Pred dobrim desetletjem je bila predana namenu težko pričakovana telovadnica Poljane. Priprava in zbiranje finančnih sredstev se je pričelo že desetletje prej. Nič krajše poti od ideje do realizacije nismo prehodili tudi pri največji naložbi v zgodovini občine, gradnji Športne dvorane Gorenja vas, ki jo slovesno predajamo namenu prav ob letošnjem občinskem prazniku. Naši šolarji so sodobne prostore za športno vadbo nujno potrebovali, prav tako jo s pridom uporabljajo aktivni športni klubi in društva, ki tekmujejo in organizirajo športno vadbo za naše občane in širše.

S stalnim razvojem in vlaganjem v zdravstveni dom v Gorenji vasi ter z dobrimi pogoji za gibanje in športno vadbo namreč prispevamo k promociji zdravega načina življenja. To nam priznava tudi širša Slovenija, saj se iz leta v leto uvrščamo na najvišja mesta med občinami, v katerih se najbolje živi – tudi zaradi ugodnih kazalnikov zdravja občanov, zato nekateri Poljansko dolino že poimenujejo dolina zdravja.

Prav gotovo pa k temu največ prispevate prav občani sami, saj pri nas delo ostaja vrednota, to pa zato, ker smo Poljanci delovni, vztrajni in zanesljivi. Beležimo najnižjo stopnjo brezposelnosti med slovenskimi občinami, aktivna so mala podjetja, registriranih jih je več kot 600. V posebno zadovoljstvo mi je, da uspešno rastejo naša največja podjetja. Tudi v turizmu kot donosni panogi v prihodnosti v domači občini vidimo priložnost za nova delovna mesta, zato tudi v tej smeri investiramo v razvoj novih produktov. Veseli me pa, da so to priložnost začutili tudi zasebniki, ki že in bodo še investirali v nočitvene kapacitete, da bi ‘letovišarje’ pri nas zadržali daljši čas. Da bi razširili ponudbo, podpiramo dopolnilne dejavnosti na kmetijah in subvencioniramo kmetijstvo, saj želimo našim vnukom zapustiti ohranjeno kulturno krajino.

In mladi v naših krajih radi ostajajo. Z rednimi aktivnostmi pri pripravi prostorskih planov jim želimo omogočiti, da si tukaj ustvarijo svoj dom, tudi zato smo ena redkih gorenjskih občin, kjer število občanov stalno narašča, povečalo se je že za skoraj tisoč. Naša občina ni več razvojno ogrožena, kot je bila ob ustanovitvi, pač pa smo znani kot okolje, kjer se v Sloveniji dobro, ne bodimo malenkostni, najbolje živi.

»Pa ukop morma držat!«

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež