Glasbena šola Škofja Loka

24.12.2019

Že 70 let med mladimi širijo ljubezen do glasbe

Letos 70-letnico delovanja beležijo tudi v Glasbeni šoli Škofja Loka, ki med mladimi širi znanje in ljubezen do glasbe v vseh štirih občinah na Škofjeloškem – poleg Škofje Loke še v Gorenji vasi, Žireh in Železnikih. Praznovanje so zaznamovali s svečano slovesnostjo v novembru, nekaj dni kasneje pa so jubilej zaokrožili z nastopi učencev glasbene šole na Glasbenem vrtiljaku, ki je pospremil odprtje filatelistične razstave z naslovom Na krilih glasbe.

Na slavnostnem koncertu ob 70-letnici so v izbranem repertoarju povezali številne generacije učencev Glasbene šole Škofja Loka, priložnostni orkester pa je krstno izvedel jubileju posvečeni skladbi Jakoba Habichta Na krilih glasbe in V srcu Evrope Andreja Missona. Zbrane je nagovoril tudi ravnatelj glasbene šole Klemen Karlin, ki je dejal: »Prepričan sem, da je umetnost z glasbo na čelu bolj kot kdaj koli poprej poklicana k temu, da prebuja srca. Naj našim mladim odpira duha za lépo, urejeno in harmonično! Naj spoznajo, da so stvari, ki so onkraj vsakodnevne skrbi za preživetje, a so kljub temu nujno potrebne za uravnoteženo bivanje. V tem duhu se jasno izrisuje tudi temeljno poslanstvo Glasbene šole Škofja Loka, tj. vzgoja slehernega nam zaupanega otroka, da bo sposoben ob petju, muziciranju ali plesnem izražanju zaznati lépo ter izkusiti zadovoljstvo in tiho srečo.« V tem šolskem letu ima šola 485 učencev, od tega 365 z individualnim poukom inštrumenta in petja, drugo so skupine, zlasti močan je plesni oddelek.
Ob jubileju so izdali tudi zbornik in s koncertom učencev pospremili odprtje razstave Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka z naslovom Na krilih glasbe, ki se ji je pridružil tudi del razstave Loškega muzeja Škofja Loka Z nami praznujejo. Razstavljene so znamke in pisemske ovojnice z različnimi motivi, povezanimi z glasbo, glasbeniki in glasbili. Razstava bo v pritličju Puštalskega gradu na ogled do 23. decembra.

Glasbena šola pri nas
V teh letih delovanja glasbene šole se je zvrstilo kar nekaj ravnateljev, med katerimi je imel Valentin Bogataj najdaljši, kar 24-letni staž. Zato smo ga vprašali, kaj pomenil razvoj in obstoj glasbene šole v Gorenji vasi za tukajšnjo mladino: »Če je bila ustanovitev Glasbene šole Škofja Loka pred 70 leti pomembno dejanje za načrtno izobraževanje mladih glasbenih talentov ožjega območja, je bila ustanovitev oddelka v Gorenji vasi in kasneje še v Poljanah močna spodbuda za pridobivanje teh znanj med mladimi tudi iz odročnejših krajev: Lučin, Sovodnja, Javorij, Hotavelj … Glasbeniki so namreč nepogrešljivi del krajevnih proslav, prireditev, tudi bogoslužij, in pomembno prispevajo h kulturni podobi krajev. Želeno glasbeno izobraževanje na Poljanskem je kar dolga leta omejevalo veliko pomanjkanje strokovno in pedagoško usposobljenih učiteljev. Se pa razmere izboljšujejo in samo veseli smo lahko, da se ob velikem razumevanju vodstva šole v Škofji Loki ter Občine Gorenja vas - Poljane večajo možnosti nadaljnjega razvoja te dejavnosti tudi v bodoče.« Bogataj si ob tem želi, da bi starši še v večji meri prepoznali pomen glasbenega izobraževanja in nadarjenim otrokom omogočali vstopiti v čarobni svet glasbe in njenih oblik izražanja.

Pogled v zgodovino
Glasbena šola Škofja Loka je na pobudo zborovodje in vsestranskega glasbenika Milka Škoberneta ustanovil Mestni ljudski odbor Škofja Loka 1. septembra 1949. S 1. septembrom 1980 pa so pričeli s poukom glasbene pripravnice tudi v Gorenji vasi. Obiskovalo jo je 15 učencev OŠ Ivana Tavčarja, pouk pa je vodila pedagoginja Magda Drnovšek. Že naslednje leto so sprejeli 17 otrok, ki pa zaradi pomanjkanja učiteljev niso mogli obiskovati tudi pouka inštrumentov. Dislocirani oddelek v Gorenji vasi so še naprej pestile kadrovske težave, tako da je glasbena pripravnica ponovno zaživela šele v šolskem letu 1987/88. S 1. septembrom 1988 se je prvih devet učencev začelo učiti klavir, harmoniko, kljunasto flavto in klarinet.
Vrsto let je bila nato izbira glasbil omejena le na klavir in kitaro, v letih 2012/13 do 2016/17 pa se jima je pridružila še diatonična harmonika. Leta 2017 se je oddelek preimenoval v Dislocirani oddelek Gorenja vas - Poljane, kar predstavlja začetek novega obdobja razvoja oddelka. Ob finančni podpori Občine Gorenja vas - Poljane so obnovili enega izmed klavirjev iz glasbene šole in ga namestili v OŠ Poljane, kar je s šolskim letom 2017/18 omogočilo začetek poučevanja klavirja v Poljanah. Isto leto je bil v oddelku vpeljan nov predmet violončelo, v naslednjem šolskem letu pa tudi violina v Gorenji vasi in v šolskem letu 2019/20 še s flavta v Poljanah. Pouk klavirja od septembra 2019 zaradi boljših pogojev dela v celoti poteka v Poljanah.
V šolskem letu 2019/20 v gorenjevaško-poljanskem oddelku deluje pet učiteljev inštrumentov, ki poučujejo skupno 36 učencev: kitaro, violončelo in violino v Gorenji vasi, v Poljanah pa klavir in flavto. Vsi učenci so v tem letu imeli pouk nauka o glasbi v Gorenji vasi. Še dodatnih 17 učencev v Gorenji vasi je obiskovalo le skupinski pouk nauka o glasbi, medtem ko je 21 učencev iz občine Gorenja vas - Poljane obiskovalo pouk le na matični šoli v Puštalskem gradu: šest učencev petja, trije učenci violine in dva kitare ter po en učenec kljunaste flavte, flavte, klarineta, violončela, harmonike, pozavne, tube, predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice.

Tina Dolenc

Fotogalerija