Iz županovega dnevnika

25.3.2021

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov.

1. 2. - Sestanek z dr. Metko Zorc in njeno ekipo o možnosti vzpostavitve zdravstvenega okrevališča v gospodarskem poslopju na Visokem

2. 2. - Sestanek pri našem državnem sekretarju g. Mahniču o državnih projektih v naši občini, glavna tema začetek del na cesti Trebija–Sovodenj in Lučine–Suhi Dol ter Hiša generacij v Gorenji vasi

4. 2. - Obisk v podjetju Marmor Hotavlje, kjer so mi pokazali tudi nove moderne proizvodne prostore

9. 2. - Sestanek na ministrstvu za kulturo o večjih projektih v naši občini, predvsem pa zaradi možnosti pridobitve evropskih sredstev 

10. 2. - Obisk direktorja Restavratorskega centra g. Hudolina pri nas na občini, glavna tema nadaljnja dela na Dvorcu Visoko, še letos pa se nam obeta restavratorstvo Kašče

12. 2. - Sestanek s poljanskim župnikom na temo prihodnjega upravljanja kulturnega doma in umestitve zavetnika proti visokim vodam in zavetnika mostov Janeza Nepomuka ob pešpoti do cerkve svetega Martina v Poljanah

15. 2. - Sestanek z župani Škofjeloškega, glavna tema je bila javni razpis šolskega ministrstva in kandidiranje za sredstva za povečanje OŠ Jela Janežiča

18. 2. - Uvodni sestanek za projektno rešitev in umestitev nove podružnične šole v Javorjah

24. 2. - Sestanek s CSS Škofja Loka zaradi detajlnih projektnih rešitev, ki so potrebne za objavo javnega razpisa za izvajalca del