Izobraževanja potekala na daljavo

25.9.2020

Pred pol leta so se za trenutek ustavile tudi dejavnosti izobraževalcev in udeležencev Ljudske univerze Škofja Loka. "Nevidna stvarca" nas je prisilila v iskanje novih rešitev za nadaljevanje dela.

Posameznikom, ki so bili pripravljeni klasični način dela spremeniti, so se pridružili udeleženci, ki so že čakali na e-izobraževanje, in uspešno smo izvedli tri jezikovne e-tečaje, v katere je bilo v povprečju vključenih po deset udeležencev. Nove metode so čez noč postale nova stvarnost, t. i. nova normalnost.
V istem času, v maju, se je v senci covida-19 zaključeval leto in pol trajajoči projekt Center medgeneracijskega učenja, ki je potekal v obeh dolinah in v Žireh.
V občini Gorenja vas - Poljane je bilo v okviru projekta poleg izobraževanj, ki jih financira občina, izvedenih 17 izobraževalnih oblik, tečajev oz. delavnic, ki se jih je udeležilo skoraj tristo udeležencev vseh generacij. Najmlajša udeleženka je bila stara deset let, veliko pa je bilo tudi "absolventov univerze za tretje življenjsko obdobje". Eden izmed partnerjev projekta je bila tudi Osnovna šola Ivana Tavčarja, ki je za svoje zaposlene organizirala tudi dva strokovna dogodka. Sicer je bilo največ interesa za jezikovne in računalniške tečaje, delavnice likovnega in fotografskega ustvarjanja ter različnih ročnih del. Zadnje aktivnosti v projektu smo v aprilu in maju izvedli po spletu. To so bile e-španščina, e-francoščina in e-ruščina za začetnike, udeleženci pa iz vseh treh v projekt vključenih občin.
Z novim šolskim letom se vračamo s "klasičnimi" in e-tečaji. Izobraževanja bodo potekala v mali dvorani Sokolskega doma in po spletu. Za udeležence so brezplačna, financira jih Občina Gorenja vas - Poljane. V septembru smo že začeli tečaje angleščine in nemščine, ki smo jih prekinili spomladi. Od oktobra dalje pa vas vabimo, da se vključite v enega od naslednjih:
– Pametno o pametnih telefonih
– Začetni računalniški tečaj
– Facebook oglaševanje
– Divja hrana in zelišča
– Učimo se italijansko – začetni tečaj

In e-izobraževanja:
– E-nemščina na potovanju
– E-španščina – nadaljevanje
– E-ruščina – nadaljevanje
– E-osnove podjetništva

Od zgoraj naštetih bomo najprej izvedli tečaje, za katere bo več interesa.

Jaka Šubic, Ljudska univerza Škofja Loka