Kako ukrepati ob potresu

4.2.2021

Konec lanskega leta je hrvaško Petrinjo stresel močan potres, ki smo ga čutili tudi prebivalci Slovenije. Kako pa smo v naši občini pripravljeni na te vrste naravnih katastrof?

Potres je na območju naše občine eden izmed nevarnejših dejavnikov, ki ogroža ljudi, živali, premoženje, okolje, kulturno dediščino. Ne moremo ga napovedati, prav tako ni mogoče vnaprej oceniti njegovega obsega, moči in škode, predvidimo lahko le območja, kjer se lahko pojavi. Čeprav magnitude potresov na ozemlju Slovenije ne dosegajo zelo velikih vrednosti, so zaradi razmeroma plitvih žarišč učinki lahko dokaj veliki. Celotno območje občine Gorenja vas - Poljane sodi v območje večje potresne nevarnosti, kar pa še ne pomeni, da ni mogoč potres z učinki, ki so večji od tistih, ki jih predvideva karta potresne intenzitete. 
"Celotna občina leži na območju, na katerem so za povratno dobo 475 let pričakovani potresi z učinki VII. ali več po EMS," piše v osnutku občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu, ki je v pripravi. Tak potres poškoduje stavbe, ki niso bile grajene potresno odporno in lahko povzroči pomembno motnjo v gospodarstvu oziroma na prizadetem območju. V primeru potresa do V. stopnje po EMS v naši občini naj ne bi bilo občutneje moteno bivanje prebivalcev in delovni procesi v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah. Prav tako se ne pričakujejo večje poškodbe objektov in žrtve. V primeru močnejšega potresa v občini (VII. po EMS) pa je predvideno največ škode v starejših stanovanjskih hišah in gospodarsko-kmetijskih objektih. 

Ravnajmo preventivno
Hujšim posledicam se lahko izognemo s preventivnim delovanjem. Doma omare pritrdimo na steno, onemogočimo premikanje omaric in predmetov na koleščkih, velike in težke predmete ter predmete, ki se lahko razbijejo ali zlomijo, postavimo na nižje police, nad ležišča in mesta, kjer sedimo, ne obešamo slik, ogledal ter drugih težkih ali ostrih predmetov, postelje odmaknemo od oken, predelnih sten, visokega pohištva. 
Doma, v šoli, na delovnem mestu oziroma v stavbah, v katerih se najpogosteje nahajamo, določimo varna mesta – tista, ki jih ob nevarnosti hitro in varno dosežemo: pod trdnimi mizami, med podboji vrat, če so v nosilni steni, ter ob notranjih nosilnih stenah. Mesta v stavbah, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so zunanje in predelne stene, dimniki iz opeke, večje steklene površine (okna, ogledala, steklene omare …), velike omare, mesta, od koder lahko padejo stropna razsvetljava in težki predmeti. Na prostem pa se ob potresu izogibamo stavb, zidov, dreves, telefonske in električne napeljave, ulične razsvetljave, prometne signalizacije, daljnovodov, nadvozov, podvozov, mostov ...
Na Upravi za zaščito in reševanje svetujejo vnaprejšnjo pripravo zadostnih zalog vode in stalno zalogo hrane za izredne razmere ter zdravila in opremo za prvo pomoč. Za vse družinske člane priporočajo izpolnitev osebne kontaktne kartice ter vnos oznake ICE (In Case of Emergency) k telefonski številki osebe, ki jo je treba obvestiti, če se nam kaj zgodi, v svoj mobilni telefon.

Občina Gorenja vas - Poljane sodi v četrti razred ogroženosti (od petih), ki predstavlja veliko stopnjo ogroženosti, zato mora imeti v celoti izdelan samostojen občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu. Načrt je v pripravi in bo začel veljati še letos po uskladitvi z Upravo RS za zaščito in reševanje. Aktivira se ob posledicah potresa, ki onemogočajo ali otežujejo vsakodnevne aktivnosti v gospodarstvu, šolstvu in zasebnem življenju. Smiselno in prilagojeno nastalim razmeram potresa bi se izvajali ukrepi in naloge, opredeljeni v načrtu.

Med potresom in po njem 
Med potresom je predvsem pomembno, da ostanemo mirni! Takoj prekinemo svoje dejavnosti, hitro presodimo razmere in ustrezno ukrepamo. Med potresom ne zapuščamo stavbe, ne uporabljamo dvigala ali stopnic in ne skačemo skozi okna. Mirnost ohranimo tudi po potresu. Pride lahko do motenj pri oskrbi s pitno vodo, zato je treba vodo pred uporabo prekuhati oziroma se oskrbeti z vodo iz plastenk. Racionalno uporabljamo tudi živila. Po potresu je priporočljivo spremljati navodila v sredstvih obveščanja ter upoštevati ukrepe in navodila pristojnih organov in služb.

Damjana Peternelj