Kulturni dom že praznijo

22.9.2022

Potem ko je občina lani od župnije odkupila objekt kulturnega doma v Poljanah in zemljišče ob njem, bodo stavbo zdaj porušili in na njenem mestu zgradili nov kulturni dom, kar je že večdesetletna želja Poljancev.

Še pred rušitvijo pa se morajo iz sedanjega kulturnega doma izseliti vsi dosedanji najemniki teh prostorov, med drugim tudi krajevna skupnost, ki je začasne prostore našla v Šubičevi hiši, sta pojasnila predsednik in tajnik krajevne skupnosti France Dolenec in Anton Debeljak. »Konec septembra bo stavba, ki je predvidena za rušenje, povsem prazna.«

Nove prostore za svoje delovanje so tako poleg krajevne skupnosti morali poiskati še Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane, Plezalno društvo Cempin, Športno društvo Poljane in krajevna knjižnica. »Izprazniti je bilo treba tudi stanovanji hišnika in župnika.« Preseliti je bilo treba še učilnico za verouk, in sicer v spodnje prostore cerkve v Poljanah. Za večino pohištva in opreme krajevne skupnosti in društev so začasno mesto našli v skladišču v Todražu. »Kulturno društvo bo v dogovoru z Zavodom Poljanska dolina delovalo v Šubičevi, predstave pa bodo v dogovoru z občino pripravljali v Sokolskem domu v Gorenji vasi,« je razložil Debeljak. Krajevna knjižnica Poljane je že sredi preteklega tedna svoja vrata odprla v začasnih prostorih na lokaciji Poljane nad Škofjo Loko 28 oziroma v prostorih nekdanje pekarne. »Selitev so opravili zaposleni sami v sodelovanju s člani gasilskega društva.« Skupaj so prenesli več kot enajst tisoč enot knjižnega in neknjižnega gradiva.

V času letošnjih predsedniških in lokalnih volitev bo v Šubičevi hiši tudi začasna nadomestna lokacija za volišče.

Uradne ure pisarne Krajevne skupnosti v Šubičevi hiši so v sredo od 8. do 10. in od 14. do 16. ure, ko je v pisarni dosegljiv tudi predsednik Franc Dolenec. Ostale dni so dosegljivi na telefonski številki 031 461 888 (tajnik Anton Debeljak) in 041 548 623 (Franc Dolenec).

Nov kulturni dom je sicer po besedah Dolenca in Debeljaka že večdesetletna želja krajanov Poljan, krajevne skupnosti in kulturnega društva. »Prve idejne zasnove novega objekta so potrjevali že v letih 2010 do 2014, a se je vedno ustavilo pri vprašanju poplavne ogroženosti tega območja,« sta pojasnila in dodala, da so prav poplave, ki so Poljane prizadele v letu 2014, pripomogle k hitrejši izvedbi protipoplavnih ureditev. Tako so lahko na podlagi že obstoječe idejne zasnove znova pripravili projekt gradnje novega kulturnega doma, vse skupaj pa je sovpadlo tudi z državnim razpisom, na katerem jim je za omenjeni projekt uspelo pridobiti okrog milijon evrov in pol. »Pogoj, da smo na razpisu sploh lahko kandidirali, pa je bilo lastništvo sedanjega objekta, ki ga je občina odkupila od župnije.« Poleg nove večnamenske dvorane s tristo sedišči naj bi v novozgrajenem kulturnem domu uredili tudi novo, večjo knjižnico, skupne prostore za društva in pisarno krajevne skupnosti.

Mateja Rant

Fotogalerija