Na poti zelenega turizma

26.6.2020

V program za pridobitev znaka Slovenia Green Destination v okviru Zelene sheme slovenskega turizma se je letos vključilo še šest občin, med njimi tudi Občina Gorenja vas - Poljane.

Za pridobitev znaka zelene destinacije morajo občine izpolniti sedem korakov. V občini so že imenovali zelenega koordinatorja, minuli teden so župan Milan Čadež in predstavniki turističnega gospodarstva v občini Gorenja vas - Poljane podpisali tudi Zeleno politiko slovenskega turizma in Etični kodeks v turizmu. Čaka jih še anketiranje turističnega gospodarstva, prebivalcev in obiskovalcev, zbiranje vseh informacij po šestih tematskih sklopih in kot zadnji korak oddaja zahtevka za prvo presojo, ki bo decembra in januarja. Kateri znak so pridobili, bo znano v začetku prihodnjega leta, je pojasnila kooordinatorica zelene sheme v destinaciji Gorenja vas - Poljane Kristina Bogataj.

Priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma v občini 
V sklopu programa za pridobitev znaka Slovenia Green Destination so minuli teden v Gorenji vasi pripravili tudi posvet z naslovom Priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma ter spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov v destinaciji Gorenja vas – Poljane. Udeležili so se ga predstavniki turističnega gospodarstva, nastanitvenih in prehrambnih obratov, različna društva in rokodelci oziroma obrtniki. Zeleno shemo je predstavila Astrid Prašnikar z Inštituta za odgovorni turizem, Ariana Suhadolnik, direktorica Zavoda Miren Kras z Občine Miren - Kostanjevica, kjer so osvojili zlati znak Slovenia Green, pa je predstavila njihov primer dobre prakse. Svoje izkušnje in primere dobrih praks je v nadaljevanju predstavila še Tjaša Šter iz Vile Vita Brda, ki je letos pridobila trajnostni znak Zeleni ključ. Kristina Knific z Občine Gorenja vas - Poljane je spregovorila o odgovorni rabi vode ter odgovornem ravnanju z odpadnimi vodami in odpadki v turistični industriji. Za konec je v.d. direktorja Zavoda Poljanska dolina Tomaž Trobiš predstavil še turizem na destinaciji Gorenja vas - Poljane.

Podpisali Zeleno politiko
Ob zaključku posveta so župan Milan Čadež, deležniki Zelene ekipe, predstavniki nastanitvenih in prehrambnih obratov ter turističnih društev v občini podpisali Zeleno politiko. »Župan se je kot glavni predstavnik občine zavezal, da bo sprejel deset trajnostnih načel, ki stremijo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave ter jim sledil,« je ob tem poudarila Kristina Bogataj.

Mateja Rant