Nastaja medicinsko-turistični center

21.4.2022

V sklopu prenove kompleksa Dvorca Visoko, ki se je začela pred desetimi leti, zdaj s pomočjo sredstev ministrstva za kulturo obnavljajo še nekdanje gospodarsko poslopje. Dela, ki potekajo ta čas, pa tudi že izvedena dela so minuli teden predstavili tudi ministru za kulturo Vasku Simonitiju.

Zgodbo oživljanja posestva na Visokem so po besedah župana Milana Čadeža začeli pisati pred desetimi leti, ko so najprej uredili vhodno vežo in sobo ob njej, v povezavi z lokalnim gostincem pa omogočili tudi gostinsko ponudbo na vrtu. Pritličje je zdaj že v celoti urejeno, na vrsto pa je prišlo tudi sosednje poslopje, v katerem naj bi po obnovi v sodelovanju s kardiologinjo Metko Zorc iz centra Medicor zaživel rehabilitacijski center za bolnike, ki so bili operirani na srcu ali ožilju. Minister Simoniti je bil nad prenovo navdušen, prepričan je, da verjetno upravičuje vse vložke ministrstva.

Župana veseli, da so v času sedanjega ministra na ministrstvu začeli več pozornosti namenjati kulturnim objektom tudi na podeželju, zato so bili tudi njihovi projekti deležni izdatnih sredstev na razpisih ministrstva. Tako so bili uspešni tudi pri pridobivanju sredstev za gospodarsko poslopje na Visokem, ki ga obnavljajo ta čas. Za obnovo so prejeli dvesto tisoč evrov, še približno toliko sredstev bodo primaknili tudi sami. Obokani prostor nekdanjega hleva bodo preuredili v večnamenski prostor, ki bo v prvi vrsti namenjen pogostitvam na porokah, ki na Visokem potekajo že od leta 2013. Dela na gospodarskem poslopju, ki so se začela februarja, bodo predvidoma končali do zaključka poletja. S kardiologinjo Metko Zorc pa se pripravljajo na podpis pisma o nameri za ureditev rehabilitacijskega centra. "O tem se pogovarjamo že osem let – Metka Zorc je namreč povezana z visoško domačijo, saj je sorodnica Ivana Tavčarja. Leta 2016 je tako poskrbela tudi za prenovo Tavčarjeve grobnice na Visokem in tamkajšnje kapelice." Njihova skupna želja je, pravi župan, da se preventivna dejavnost vrne tja, kjer se je začela – Tavčarjev sin je bil namreč zdravnik in začetnik interne medicine. Poleg ambulant nameravajo v podstrešnem delu gospodarskega poslopja urediti tudi sobe, v katerih bi bilo skupaj petdeset ležišč, ki bi bila namenjena tako uporabnikom medicinskega oziroma rehabilitacijskega centra kot turistom. Občina za ureditev tega dela objekta računa na 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, ki se obetajo v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Po besedah ministra Simonitija jim ni težko odobriti sredstev za projekte, ki prinašajo viden napredek in pozitivne učinke ne samo na ravni občine, ampak tudi širše, kot je to tudi v primeru dvorca na Visokem. Verjame, da se bo na Visokem v prihodnosti oblikoval še bolje obiskan kulturni, turistični in zdravstveni kompleks. Zato upa, da bodo tisti, ki sprejemajo odločitve, prepoznali ta koncept kot projekt, ki je vreden pozornosti in nepovratnih sredstev, je poudaril. Ureditev kompleksa dvorca bodo zaokrožili z novim pokritim lesenim mostom čez Poljansko Soro, za kar so na občini že pripravili vso potrebno dokumentacijo. Tako bi osebnim in dostavnim vozilom ter pešcem omogočili neposredni dostop do visoškega posestva.

Mateja Rant