Nova Fortunova brv v Gorenji vasi

4.2.2021

V Gorenji vasi je sredi lanskega decembra potekala postavitev nove jeklene konstrukcije Fortunove brvi za pešce čez reko Soro, ki je bila že težko pričakovana. Staro, sicer že dotrajano brv je bilo zaradi gradnje gorenjevaške obvoznice leta 2013 treba odstraniti.

Dogodek je bil nekaj posebnega, saj se je takšen tehnični podvig v tem kraju izvajal prvič. Pravi logistični zalogaj je bil že samo prevoz brvi, saj so jo dostavili že sestavljeno, v enem kosu. Zaradi montaže je bila obvozna cesta zaprta od zgodnjih jutranjih ur. Sam prenos z dvigalom z vlačilca na ležišči je trajal 12 minut, od 9.05 do 9.17. Nato so delavci brv pritrdili. Po uspešni montaži, pri kateri je sodelovalo podjetje Dvig z velikim dvigalom, pa je nova brv uspešno prestala tudi obtežbeni test nosilnosti mostne konstrukcije. Utrditev temeljnih tal desnega mostnega opornika s pilotiranjem temeljev je bila sicer izvedena že v lanskem poletju, medtem ko je bil levi opornik zgrajen že ob gradnji gorenjevaške obvoznice. V septembru je bila podpisana pogodba z izvajalcem del SGP Zidgrad Idrija. Stekla so nadaljnja dela, urejena so bila sidra z ležišči. Jekleno konstrukcijo brvi je izdelal podizvajalec, podjetje Petrič iz Ajdovščine. Za izdelavo so potrebovali mesec dni. Brv je dolga 28,8 metra, široka 208 centimetrov, pohodna širina je 172 centimetrov, teža jeklene konstrukcije je 12,3 tone, teža pohodnih hrastovih podnic pa 3,7 tone, skupaj torej 16 ton. Projektant Gorazd Mravlja si je zamislil brvi v ločni izvedbi, ki zaradi večjega pretočnega profila zagotavlja boljšo protipoplavno varnost objekta. Ureditev okolice je oblikovala arhitektka Betka Poljanšek Koman, kamnite elemente je izvedlo podjetje Kamnar.

Brv je dobila ime po bližnji Fortunovi domačiji ob Sori, kjer je nekoč deloval mlin. Nekdaj so po vsej verjetnosti reko prečkali z "brodom", na kar napeljuje ime nekdanje domačije Brodar na drugi strani Sore.

Po besedah direktorice gorenjevaško-poljanske občinske uprave Elizabete Rakovec je občina za vsa dela v zvezi z brvjo plačala dobrih sto trideset tisoč evrov. Ker so za novozgrajeno brv čez reko Soro v Gorenji vasi že izvedli vse potrebne tehnične preizkuse, so na Upravni enoti (UE) Škofja Loka 29. januarja izdali uporabno dovoljenje. Po uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju je Fortunova brv odprta za uporabnike, ki jim bo skrajšala pot. Prečkanje brvi marsikomu predstavlja bližnjico čez reko Soro v Sestransko vas in Trato. Brv bo pomembno prispevala k večji varnosti pešcev v prometu na območju Gorenje vasi. Kot so pojasnili na UE Škofja Loka, mostovi, viadukti, nadvozi in nadhodi spadajo med zahtevne objekte takrat, kadar njihov nosilni razpon presega 15 metrov. Uporabno dovoljenje se za zahtevne objekte izda na podlagi opravljenega tehničnega pregleda.

Ker so za novozgrajeno brv čez reko Soro v Gorenji vasi že izvedli vse potrebne tehnične preizkuse, so na Upravni enoti Škofja Loka 29. januarja izdali uporabno dovoljenje. Po uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju je Fortunova brv odprta za uporabnike, ki jim bo skrajšala pot.

Jure Ferlan