Nova številka Loških razgledov

25.9.2020

Muzejsko društvo Škofja Loka že od leta 1954 neprekinjeno izdaja domoznansko publikacijo Loški razgledi. Pred časom je izšla že 66. številka.

V njih se najde kup zanimivega branja za vse, ki jih zanimajo zgodovina, naravna in kulturna dediščina, kulturno dogajanje, leposlovje in druga področja, povezana z loškim ozemljem, v katero kot neločljiv del sodi tudi Poljanska dolina.
Letošnji Razgledi ponujajo branje spominov na Ivana Omana, dalje o kolonizaciji zgornjega dela Selške doline, razvoju Puštalskega gradu, topografskem opisu mestne fare Loka iz leta 1821, polpretekli zgodovini Loškega gradu in uršulink, o loškem fotografu Avgustu Bertholdu, glasbenem ustvarjanju Ločana Ahacija Stržinarja v 18. stoletju, ljudskem zdravilcu Gašperju Jenku in njegovih padarskih bukvah, najdbah hroščev kozličkov v okolici Škofje Loke, Železnikov in Žirov, mineraloški dediščini iz predora Sten, pisatelju Janu Plestenjaku (1899–1947). Poljance pa bo najbrž posebno zanimal prispevek o kovaški tradiciji rodbine Krmelj z Loga. V rubriki Leposlovje je objavljen izbor pesmi Jenkove nagrajenke Katje Teržan. Predstavljeni sta tudi kroniki pomembnejših dogodkov v občinah Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane ter lanski občinski nagrajenci.
V sklopu Gradivo in spomini je še vrsta krajših prispevkov o zanimivih osebnostih, kulturnem in zgodovinopisnem dogajanju na Loškem ter o delovanju Muzejskega društva Škofja Loka v preteklem letu. Urednica Loških razgledov Marija Lebar vabi avtorje iz Poljanske doline k pisanju domoznanskih prispevkov s tega območja, saj jih bodo z veseljem objavili. Loške razglede je mogoče kupiti v Škofji Loki v Loškem muzeju, Rokodelskem centru DUO na Mestnem trgu, TIC-u v Thalerjevi hiši in info točki Loškega turizma na starem Petrolu ter v Železnikih v muzeju, lahko pa jih naročite tudi v spletni trgovini Muzejskega društva Škofja Loka.

Jure Ferlan