O projektih občine v lanskem letu

22.7.2021

V teh dneh so na občini izdali publikacijo o izvedenih projektih v preteklem letu, ki jo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.

V njej so na 56 straneh predstavljeni projekti s področij urejanja poplavne varnosti, gradenj in obnov javnih objektov, cestne infrastrukture, gospodarskih javnih služb, komunalne infrastrukture, kulture in kulturne dediščine, turizma, vzgoje, izobraževanja, športa, zdravstvenega in socialnega varstva, gospodarskih dejavnosti in drugih področij.

"V letu 2020 so bili naši projekti namenjeni protipoplavnim ukrepom, gradnji cest, mostov, varnejših križišč in pešpoti, obnovi šolskih objektov, vrtcev. Priborili smo si velik nov projekt za gradnjo vodovodov, v Gorenji vasi bomo gradili Hišo generacij za naše starostnike … Ob tem smo izvajali še vrsto rednih dejavnosti, ki so včasih že kar samoumevne, a je treba za njihovo izvajanje stalno skrbeti. Dodelili smo vrsto subvencij na javnih razpisih, pridobivali soglasja za občinski prostorski načrt, se ob tem spopadali z epidemijo in širili aktivnosti štaba Civilne zaščite," je publikaciji na pot zapisal župan Milan Čadež. Sodelavci občinske uprave pa so vsak s svojega področja predstavili projekte, ki so najbolj zaznamovali lansko leto v lokalni skupnosti.

Predstavljeni so tudi lanski občinski nagrajenci in primerjalno pregled proračunov občine v zadnjih petih letih.

"Gre za 13. zaporedni pregled projektov občine z namenom občanom čim bolje in čim bolj nazorno približati naše delo. Zelo zanimiv je tudi pregled vseh izdelanih publikacij na spletni strani občine, ki se je z leti razvil v svojevrstno letno kroniko investicij, projektov in dogajanja v občini v posamičnih letih," je ob izidu pojasnila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec, ki vabi k ogledu vseh publikacij na občinski spletni strani.

Damjana Peternelj