Občinski praznik

24.12.2019

Podelili priznanja najzaslužnejšim občanom

Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku so kulturni program pripravili učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki so predzadnjič nastopili z muzikalom Mamma Mia. Župan, ki je nagovoril številčno občinstvo, pa je ob koncu segel v roke kar sedmim letošnjim občinskim nagrajencem.

Kulturni del je bil v rokah gorenjevaških osnovnošolcev, ki so letos navduševali z muzikalom v poljanskem narečju Mamma mia. Uprizorili so ga tudi pred polno dvorano občanov na slavnostni akademiji, ki sta jo pred podelitvijo z glasbeno točko popestrili še Hana Oblak, na kitaro je zaigrala svojo avtorsko skladbo Dihaj svoj zrak, ob njej pa je zapela Kristina Ferlan.
Župan se je v svojem nagovoru spomnil na 25 let naše občine, ki je v tem obdobju delovala, »prepričan sem, v vseh 25 letih zelo uspešno«, za kar se je zahvalil sodelavcem na občinski upravi, predvsem pa izpostavil tudi župana Jožeta Bogataja, ki je oral ledino ob vzpostavljanju nove občine.
Na slovesnosti so letos na predlog komisije za priznanja podelili dve plaketi, štiri priznanja ter eno priznanje župana.

Košarkarski klub Gorenja vas, prejemnik plakete Občine Gorenja vas - Poljane za razvoj in dosežke v preteklih 50-ih letih
Začetki košarke na Gorenjevaškem segajo v leto 1969. Organizacijsko je bila dejavnost vključena v TVD Partizan Gorenja vas, ki jim je omogočal prostore za vadbo in tekme ter skrbel za vzgojo strokovnega kadra in druge pogoje delovanja kadetske, mladinske in članske ekipe. Pogoji za treninge so se izboljšali s selitvijo v telovadnico nove osnovne šole leta 1971. Prva domača trenerja košarke sta bila Izidor Selak in Herman Pustavrh, zadnjih dvajset leta sta to Mitja Mohorič in Jaka Trček. Leta 2004 se je košarka ločila iz Društva Partizan in postala samostojno društvo. Vodenje sta prevzela Tomaž Jenko in Ciril Krmelj; skupaj s trenerjem Jakom Trčkom so zaslužni za razvoj košarke v zadnjih petnajstih letih.
Z ustanovitvijo košarkarske šole leta 2011 so povečali število košarkarjev in oblikovali več starostnih kategorij, ki se kalijo na tekmah različnih ravni.
Vseh petdeset let je imel klub člansko ekipo. Leta 1971 so igrali že v gorenjski ligi, dve sezoni celo v 2. slovenski košarkarski ligi.
Sledilo je daljše obdobje igranja v gorenjski ligi, kasneje ponovno v 2. slovenski ligi. Od leta 1998 igrajo večinoma v 3. in 4. slovenski ligi.
V počastitev 15-letnice košarke v Gorenji vasi so v goste povabili tedaj vrhunsko člansko ekipo Smelt Olimpija iz Ljubljane. Eden viškov delovanja kluba je bila sezona 2011/12, ko se je članska ekipa uvrstila na visoko mesto v pokalnem tekmovanju Slovenije.
Klub je bil organizator številnih turnirjev in dnevov košarke. Vseskozi skrbi za strokovno izpopolnjevanje vodij dejavnosti in pomožne sodnike in je zgled dobre športne organiziranosti na Gorenjevaškem. 50-letno obdobje pa bo zapisano v novem zborniku, ki bo izšel prihodnje leto. 

Podružnična šola Lučine, prejemnica plakete Občine Gorenja vas - Poljane za vpetost v življenje na Lučinskem
Z organiziranim šolstvom so v Lučinah začeli leta 1862, ko so župniki otroke poleg verouka učili tudi brati, pisati in računati. Leta 1935 sta začela poučevati šolana učitelja. Gostovali so v župnišču in zasebnih hišah. Število otrok je naraščalo. Od maja 1938 do oktobra 1939 so zgradili novo šolo sredi vasi.
Po vojni je v njej obiskovalo pouk 148 učencev, razdeljenih v štiri razrede. V naslednjih letih so imeli šest-, sedem- in osemletko. S šolskim letom 1963/64 so popolno osemletko ukinili, pouk je potekal do 4. razreda, nato so se učenci prešolali na OŠ Polhov Gradec, ki so jo obiskovali do izgradnje gorenjevaške šole leta 1971.
Podružnična šola v Lučinah je bila ena prvih, ki je otrokom ponudila malico. Na območju Občine Škofja Loka so leta 1966 prvi začeli z malo šolo kot pripravo na vstop v šolo. Takratni učitelji so vodili kulturno dogajanje v kraju in v šoli so igrali številne ljudske igre.
Leta 1982 so šolo delno obnovili. Leta 1999 so ob 60-letnici šolske stavbe pripravili razstavo Šola skozi čas in izdali publikacijo o delu in življenju šole.
Leta 2010 so prvič odprli vrata vrtca s kombinirano skupino otrok.
Leta 2012, ob 150-letnici šolstva v Lučinah, so šolski stavbi zamenjali strešno kritino in naredili fasado s toplotno izolacijo.
Letos so z več dogodki in osrednjo prireditvijo obeležili praznovanje 80-letnice šolske stavbe. Izdali so knjigo V lučinskem hramu učenosti, kjer so predstavljene zgodovina 157-letnega šolanja v Lučinah in pomembnejše osebnosti.

Jerneja Bonča, prejemnica priznanja Občine Gorenja vas - Poljane za sooblikovanje kulturne podobe Poljan
Jerneja Bonča, učiteljica zgodovine, s svojimi talenti in njihovim uresničevanjem močno presega svojo poklicno izobrazbo in obseg dejavnosti, ki bi jih v svojem življenju uresničil povprečen prebivalec naše občine. Že v otroštvu jo je pritegnilo sodelovanje na šolskih prireditvah in potem čarobnost gledališča, ki mu je zvesta že nekaj desetletij. Sodelovala je pri vseh pomembnejših gledaliških uprizoritvah v Poljanah v zadnjih tridesetih letih, še posebej v vlogah Tavčarjevih ženskih likov. Njena dejavnost ni omejena le na sodelovanje pri poljanskem gledališču, pri katerem tudi letos nastopa kot Agata v priredbi Visoške kronike v poljanskem narečju. Jerneja že nekaj let vodi uredništvo lokalnega časopisa Vaščan, ki ga že 45 let izdaja KS Poljane. V njem je v zadnjih nekaj letih pustila svoj osebni pečat. Sodelovala je na večini kulturnih dogodkov v krajevni skupnosti ter pogosto tudi na občinskih prireditvah kot avtorica besedil, voditeljica ali pevka. Je tudi dejavna članica upravnega odbora KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Njeni talenti in delovanje so prepoznani tako znotraj kot onkraj občinskih meja.

Ciril Istenič, župnik v Javorjah, prejemnik priznanja Občine Gorenja vas - Poljane za sooblikovanje duhovne podobe župnije Javorje
Ciril Istenič se je rodil leta 1951 v Logatcu. V duhovnika je bil posvečen leta 1989. Kot kaplan je služboval v župnijah v Dobu pri Domžalah in v Ljubljani pri sv. Križu na Žalah, nato kot župnik v župniji Šenčur. Za župnika v Javorjah je bil imenovan leta 2007.
Poslanstvo duhovnika opravlja v duhu evangelija in v skrbi za bogatitev duhovnega življenja župljanov. Pozoren je do vseh krajanov, ki jih združujejo domača cerkev sv. Tilna ter podružnici sv. Brikcija v Četeni Ravni in sv. Valentina na Jarčjem Brdu. S prijazno besedo, osebnim zgledom in različnimi srečanji skrbi za tople medsebojne odnose med farani.
V letih službovanja v Javorjah je sodeloval pri dogodkih, s katerimi so obeležili pomembni farni obletnici: 300 let posvetitve cerkve sv. Tilna leta 2010, leta 2016 pa 140-letnica ustanovitve župnije Javorje. Isto leto so pripravili misijon in dve leti kasneje počastitev 30-letnice njegovega mašniškega posvečenja.
Vsakodnevno se druži z mladimi pri verouku, jih vključuje v pevski zbor, radi gredo z njim na izlet ali jim pomaga pri izvedbah oratorijev.
Rad sodeluje z domačimi društvi in organizacijami, obiskuje starejše župljane.
Pomembna je bila njegova pomoč pri zgledni obnovi podružnične cerkve sv. Valentina na Jarčjem Brdu.
Ciril Istenič je s svojim delom in poslanstvom zgled in vzor pristnega dušnega pastirja javorske župnije.

Vinko Verčič, prejemnik priznanja Občine Gorenja vas - Poljane za upravljanje vaškega vodovoda Zlati izvir
Vinko Verčič se je rodil leta 1943 v Robidnici. Po osnovnem in strokovnem šolanju je večino delovne dobe delal v gostinstvu. Po upokojitvi se je vrnil v rojstno vas, se vključil v življenje sovaščanov in prisluhnil njihovim potrebam.
Zagotovitev zadostne količine pitne vode je bil dolgoročni cilj in želja tamkajšnjih prebivalcev. S skupnim delom in prizadevanji je pritekla pitna voda iz zajetja Za Lazom do uporabnikov leta 1992, leta 1995 pa še iz zajetja Špehovše. Obnovili so ga leta 2008 in za predsednika upravnega odbora imenovali Vinka Verčiča.
Letu 2015 je bila ustanovljena civilna družba z imenom Vaški vodovod Zlati izvir. Z vodo oskrbujejo vasi Robidnica, Laze, Lajše, Krnice, skupaj 29 stanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji ter deset zasebnih hiš v Gorenjih Novakih, ki spadajo v Občino Cerkno.
Za vodovod že dvanajst let zgledno skrbi Vinko Verčič. Poleg skrbi za kakovost vode obvešča uporabnike o stanju napeljave in potrebnem vzdrževanju ter količini vode in njeni higienski ustreznosti. Vseskozi skrbno vodi finančno poslovanje vodovoda.
Vodovod, ki je v zasebni lasti uporabnikov, prispeva k razvoju in ohranjanju poseljenosti krajev pod Blegošem.

Steg Poljanska dolina 1, prejemnik priznanja Občine Gorenja vas - Poljane za širjenje skavtskih vrednot med mladimi na Poljanskem
Poljanski skavti že 17 let širijo svoje častno poslanstvo, ob katerem sledijo izpolnjevanju skavtskih zakonov ter pomagajo bližnjim. Od leta 2015 so samostojen steg, ki se je oblikoval iz sodelovanja s škofjeloškimi skavti. V vseh teh letih je v poljanski veji delovalo več kot 30 skavtskih voditeljev, ki so se udeležili več kot 20 izobraževalnih taborov in drugih izobraževanj. Za svoje člane so organizirali več kot 40 taborov. Člani različnih vej stega so se v minulih letih na rednih srečanjih, na načrtovanih in drugih aktivnostih zbrali več kot 1600-krat.
Vodniki in voditelji so na svojih aktivnostih opravili več kot 45.000 prostovoljnih ur. Vsako leto imajo kakšen poseben izziv – letošnji je bil mednarodni, saj se je četa na taboru v dolini Soče srečala z vrstniki iz Francije.
Skavti stega Poljanska dolina 1 so izjemen zgled prostovoljstva in vzgajanja zanj. S talentom, časom in energijo, ki jih dajejo na voljo v svojih krojih in rutkah, med mlade skavtske navdušence prinašajo krepitev narodne zavesti, jih učijo osnovnih veščin preživetja v naravi, predvsem pa jih spodbujajo, da postajajo boljši ljudje. Mladim ponujajo prostor, kjer se med seboj opogumljajo, rešujejo konflikte in praznujejo drobne osebne zmage. Z zgledom, kako lahko človek koristno gospodari s svojim talentom in časom, s postavljanjem drugega na prvo mesto, z odrekanji in služenjem tlakujejo pot v tako želeni jutrišnji dan, kjer bi se predvsem mladi lahko počutili koristne, potrebne in spoštovane.

Rožle Reven, prejemnik županovega priznanja
Rožle Reven iz Gorenje vasi je priznanje prejel za kolesarski podvig do Kitajske v lastni režiji. Pri 23-ih letih je sedel na kolo in se odpeljal proti Kitajski. Vanjo zaradi zapleta z vizo ni mogel vstopiti, je pa prišel čisto do njene meje. Prekolesaril je več kot 10.000 kilometrov, premagal 80.000 višinskih metrov vzponov, na kolesu presedel 590 ur in poleg Slovenije prevozil še 13 drugih držav. Iz Gorenje vasi se je odpeljal 6. marca 2018 in kolesarjenje zaključil 15. avgusta istega leta.

Fotogalerija