Obnovo bodo nadaljevali avgusta

23.6.2022

V preteklih dneh je Gorenjska gradbena družba asfaltirala več odsekov občinskih cest. Dela so bila skupaj vredna skoraj dvesto tisoč evrov.

Konec maja so po posameznih krajevnih skupnostih v skladu z njihovimi letnimi načrti nadaljevali asfaltiranje več manjših odsekov na občinskih cestah. Vrednost opravljenih del je po besedah Boštjana Kočarja z Občine Gorenja vas - Poljane okrog 190 tisoč evrov, pri čemer je občina zagotovila približno 140 tisoč evrov, preostanek pa so prispevale krajevne skupnosti. Po načrtu Krajevne skupnosti Trebija so tako asfaltirali uvoz Kladje pri kmetiji Lojz na Fužinah in 20-metrski odcep Oblak na Fužinah. V Krajevni skupnosti Lučine so zakrpali uničen asfalt na cesti Lučine–Zajlar v skupni dolžini 120 metrov, zakrpali so tudi cesto v Suhem Dolu v skupni dolžini 70 metrov. Za preplastitev cestišča pa so poskrbeli na cesti Hotovlja–Bukov Vrh v skupni dolžini 380 metrov in na lokalni cesti Poljane–Javorje v Podobenu v skupni dolžini 350 metrov. »S tem je redno asfaltiranje, vezano na lansko leto, zaključeno,« so pojasnili na občini in dodali, da bodo v avgustu nadaljevali redno letošnje asfaltiranje z novim izbranim izvajalcem.

Mateja Rant

Fotogalerija