Odsek državne ceste Trebija–Sovodenj

5.12.2019

Gradbeni stroji na enem od odsekov prihodnje leto

Obnova ceste Trebija–Sovodenj se bo nadaljevala prihodnje leto. Tako je bilo dogovorjeno v prvi polovici novembra na sestanku župana Milana Čadeža z direktorico Direkcije za infrastrukturo Moniko Pintar Mesarič.

Razpis za izvajalca del in začetek sanacije ceste proti Sovodnju sta bila predvidena že lani, vendar je bilo potrebno izdelati še manjkajočo hidravlično-hidrološko študijo, ki je pokazala, da je cesta umeščena v stoletne poplavne vode. Prišlo je do zamika postopkov, z direkcijo pa so se zdaj dogovorili, da se projekt na relaciji Trebija–Sovodenj od kilometra 0,5 do 2,5 razdeli na dva dela, in sicer se bo odsek od kilometra 0,5 do 1,1 obravnavalo posebej, ker je zahtevnejši, za cestišče od kilometra 1,1 do 2,5 pa bodo pripravili razpis za izvajalca del. Gradbeni stroji in delavci naj bi bili po najboljših napovedih na gradbišču že prihodnje leto.
Župan Čadež je za Radio Sora še pojasnil, da so na direkciji sprejeli tudi predlog Krajevne skupnosti Sovodenj in občine: cesto na Sovodnju na območju podjetja Lesgal, ki zajema tudi žago, bodo prestavili pod hribino, obenem pa preusmerili tudi vodotok. »Mi smo ta načrt že zabeležili v občinski prostorski načrt, ki ga sprejemamo naslednje leto, temu bo sledila izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo predložen Direkciji za infrastrukturo, kar bo podlaga za realizacijo,« je povedal župan Čadež.

P. N.