Pomemben člen povezovanja v kraju

23.12.2021

Za požrtvovalnost in modernizacijo v zadnjem desetletju je priznanje Občine Gorenja vas - Poljane prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Hotavlje.

Ustanovili so ga leta 1951 z namenom zagotavljanja varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini. Kot so poudarili v utemeljitvi priznanja, so zlasti v zadnjem desetletju naredili velik korak naprej. Zgradili so nov gasilski dom, od letos pa so bogatejši še za novo gasilsko vozilo. "Društvo je pomemben steber delovanja v kraju," so še poudarili in dodali, da nudijo vrata v svet solidarnosti in so pomemben člen povezovanja v kraju. 

V društvo se vključujejo člani vseh generacij, od najmlajših pionirjev do izkušenih veteranov. "Društvo je pomembno prispevalo k razvoju, razvija talente, spodbuja delovne navade in krepi čut za sočloveka," je v imenu predlagatelja, to je Športnega društva Marmor Hotavlje, v obrazložitvi priznanja zapisal Niko Stržinar. Vseskozi so tvorno vpeti v lokalno okolje ter odlično sodelujejo z vsemi društvi in organizacijami v kraju in tudi širše. Ves čas skrbijo, da so člani društva primerno usposobljeni, izobraženi in opremljeni. Leta 2017 so se preselili v novozgrajeni gasilski dom, leto kasneje pa so sprejeli odločitev še o nakupu novega gasilskega vozila, ki so ga prevzeli letos ob praznovanju sedemdesetletnice društva. Praznovanje so pripravili v sklopu mednarodne vojaške vaje Zvezde Triglava, ki je potekala tudi na območju delovanja njihovega društva, zato so se vključili tudi hotaveljski gasilci. Njihov naslednji cilj je posodobitev osebne zaščitne opreme. V preteklih letih so občanom priskočili na pomoč tudi ob naravnih nesrečah, ki so prizadele občino. Leta 2013 so posredovali pri gašenju požara v naravnem okolju v Studorju, leta 2014 pa so pomagali pri odpravljanju posledic ob žledu in poplavah. Kot je še dodal Stržinar, se gasilci PGD Hotavlje vedno odzovejo na klic krajanov, pa naj bo to kot del preventivne dejavnosti, medsebojne pomoči ali pa ob interventnih klicih, ki si jih seveda želijo čim manj.

Mateja Rant