Projekti občine zbrani na enem mestu

26.6.2020

V maju je izšla publikacija z naslovom Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019, s katero občina obvešča občane o delu in zaključenih projektih preteklega leta.

Po besedah župana Milana Čadeža gre za premike, ki so bili doseženi s trdim delom, zato ne smejo ostati neopaženi niti najbolj zahtevnemu opazovalcu razvoja občine.

Leta 2019 je bila namenu predana Športna dvorana Gorenja vas, obnovljena in energetsko sanirana Podružnična šola Sovodenj, urejena tamkajšnja avtobusna postaja ter vaško jedro. Zaključena je bila večletna zahtevna rekonstrukcija ceste v Javorje s sočasno globinsko sanacijo niza plazov. Uveden je bil večletni program rekonstrukcije dotrajanih cest in razvoj vodovodnega omrežja. Jeseni se je v Poljanah začelo izvajanje protipoplavnih ukrepov, katerih rezultat bo med drugim tudi novo krožno križišče na glavni cesti.

To je le nekaj večjih projektov občine, ki so tekstovno in slikovno predstavljeni v publikaciji. Na več kot tridesetih barvnih straneh so prikazana tudi druga področja delovanja občine: okolje, prostor, infrastruktura, gospodarstvo, turizem, kultura, vzgoja, izobraževanje, šport ter zdravstveno in socialno varstvo. Poleg splošnih informacij o občini in grafičnega prikaza proračuna zadnjih štirih let so na kratko predstavljeni še občinski nagrajenci. Publikacija, izšla je v nakladi 2350 izvodov, je na voljo na občini oziroma na njeni spletni strani, kjer so na enem mestu zbrane tudi pretekle izdaje. Kot je poudarila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec, so ena redkih občin, ki pripravlja tovrstno publikacijo.

Lidija Razložnik