Rekonstrukcija ceste v polnem teku

21.10.2021

Potem ko je v mesecu juliju Občina Gorenja vas - Poljane z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo podpisala gradbeno pogodbo o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste Gorenja vas–Ljubljanica, odsek Lučine–Suhi Dol, je bila 29. julija izvedena uvedba v delo izbranega izvajalca, to je KPL iz Ljubljane.

Dolžina ceste od naselja Lučine do Suhega Dola, kjer poteka rekonstrukcija, znaša 1478 metrov in je del približno šest tisoč kilometrov omrežja glavnih in regionalnih cest v Sloveniji, ki jih upravlja direkcija za infrastrukturo. Dela so razdeljena v dve fazi.

Prva faza poteka od Lučin do konca Dolgih Njiv, na tej celotni trasi bosta zgrajena pločnik in javna razsvetljava. Druga faza poteka od konca naselja Dolge Njive do Suhega Dola, na tem delu pločnika ne bo. Vrednost pogodbe z vključenim DDV je 933.190,87 evra, od tega zneska bo Občina Gorenja vas - Poljane krila stroške izvedbe pločnika in javne razsvetljave v višini 63.983,48 evra z DDV. Kot je pojasnil Igor Kržišnik, ki na občini skrbi za infrastrukturne investicije, je končanje vseh del po pogodbi predvideno do konca junija prihodnje leto. Dela na cesti so začeli izvajati 20. septembra, 4. oktobra je bila vzpostavljena polovična zapora ceste s semaforjem na odseku, kjer se dela izvajajo v prvi fazi. V nadaljevanju se bo začelo delati tudi v drugi fazi in bosta posledično potrebni dve polovični zapori. Promet bo tudi na drugem odseku izmenično urejen s semaforji. Popolne zapore ceste med večino del niso predvidene, načrtovana pa je popolna zapora ob izvedbi fine asfaltne prevleke kmalu pred predvidenim zaključkom del, ki bo trajala do enega tedna. To bo predvidoma proti koncu maja ali v začetku junija prihodnje leto. Cestni zavoji se bodo v delu od naselja Dolge Njive proti Suhemu Dolu nekoliko ublažili, kljub temu pa bodo ostali, tako da bo cesta še vedno prilagojena slikovitemu razgibanemu terenu in ne bo preveč "dolgočasna". Pri najbolj ostrih obstoječih ovinkih bodo naredili nove useke v kamniti teren, sedanjo traso pa bodo zasuli. Treba bo zgraditi tudi nekaj opornih zidov, predvsem pod cesto. Med samo gradnjo je po potrebi na gradbišču prisoten tudi geomehanik, ki zagotavlja spremljanje geološke konfiguracije trase ceste. Izvedba se prilagaja ugotovitvam dejanskega stanja na terenu. Glede na kraško površje so možna presenečenja v obliki določenih praških pojavov, kot so jame in podobno, ki se bodo reševali sproti med izvajanjem del v sklopu geomehanskega, projektantskega in strokovnega nadzora. 

Kot zanimivost velja omeniti, da so se ob cesti iz Lučin do Suhega Dola ohranili betonski varovalni stebri v brežini pod cesto, ki predstavljajo svojevrstno tehnično dediščino in spominjajo na čase gradnje Rupnikove linije. Ker jih je treba zaradi širitve novega cestišča umakniti, bodo vsaj trideset bolje ohranjenih stebrov odkopali in odpeljali v hrambo za kasnejše prezentacijske namene na primernem mestu v občini.

Jure Ferlan