Saniran odsek ceste proti Stari Oselici

23.7.2020

V prvi polovici julija se je zaključila sanacija lokalne ceste Trebija–Stara Oselica. Gradbena dela v dolžini kilometra in pol je izvajalec Mapri Proasfalt začel januarja. Vrednost del znaša 320 tisoč evrov.

V sklopu sanacije je bil v soglasju z lastnikom parcel na novo trasiran del ceste od kmetije Burnik (Stara Oselica 26) do Ferjanovcove grape, kjer se nahaja ekološki otok. Saniran je bil cestni usad na delu od Ferjanovcove grape do konca odseka ter razširitev ovinka nad Mežnarjem. "Saniran je bil 20-metrski cestni usad, pri preostalih delih je šlo za izboljšanje cestne podlage ter ureditev odvodnjavanja. Nasulo se je 70 centimetrov tampona. Klanec nad kmetijo Burnik je sedaj precej manj strm, kot je bil v preteklosti, saj se je na tem delu cesta prestavila in višinsko prilagodila. Po mojem mnenju se bo tu, sploh pozimi, bolj udobno peljati," je potek sanacije pojasnil svetovalec za komunalno infrastrukturo Boštjan Kočar in dodal, da so bili nekateri deli ceste rekonstruirani v skladu z dovoljenji lastnikov parcel ob cesti.

S sanacijo zadovoljni tudi krajani
Asfaltacija odseka ter druga zaključna dela ter detajli pri odvodnjavanju so bila izvedena konec junija in v začetku julija.
Predsednik KS Trebija Miha Mrak je poudaril, da so krajani zelo zadovoljni s sanacijo: "Veselimo se vsake obnove in upamo, da bo saniran še preostanek lokalne ceste. Urejena in varna cesta je za nas pomembna, saj nas povezuje z dolino in omogoča razvoj kraja." Gre za drugi odsek v letošnjem letu, izveden v sklopu projekta sanacije odsekov cest. Kot je še povedal Kočar, je v vsaki krajevni skupnosti predvidena obnova enega cestnega odseka, ki ga vsaka skupnost predlaga sama. Prva dva cestna odseka v KS Javorje in Trebija sta že izvedena, v prihodnjih dveh letih sledi še obnova odsekov Prelesje (KS Lučine), Kopačnica–Leskovica (KS Gorenja vas), Nova Oselica (KS Sovodenj) in Bukov Vrh–Kremenik (KS Poljane).

Lidija Razložnik