Slovenija lahko sama odloči, koliko volkov bo imela

6.2.2020

Konec januarja se je iztekel rok odločbe, izdane 4. decembra, za izredni odstrel petih volkov na lovnem območju občin Gorenja vas - Poljane, Cerkno, Železniki in Bohinj.

Odstreljena sta bila le dva volkova na območju LD Železniki in LD Selca. Za lovno območje štirih občin je zadolženih deset lovskih družin, ki so januarja organizirale skupni lov na volka.

Kratek rok odločbe in odstrel le dveh volkov sta bila razlog, da je občina v začetku januarja vložila vlogo za podaljšanje roka za odstrel preostalih treh volkov. Vloga je bila zavrnjena, saj tovrstnih dovoljenj iz pravnih razlogov naj ne bi podaljševali. Na občini tako pripravljajo vse potrebno za vložitev nove medobčinske vloge za izredni odstrel volka.
Občina si med drugim že nekaj mesecev prizadeva urediti tudi financiranje šolskih prevozov na ogroženih šolskih poteh zaradi nevarnih zveri. Septembra 2019 je na poziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) posredovala seznam ogroženih šolskih poti, ki mu je priložila posebej pridobljeno strokovno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), v katerem navaja, da se območje občine sooča s stalno naselitvijo večjih skupin volkov na neavtohtonem območju. Občani jih zaradi številnosti srečujejo dnevno, tudi podnevi, na poti iz službe ter v neposredni bližini naselij, celo na dvoriščih domačij. Najbolj zaskrbljujoča ugotovitev ZGS je, da je prisotnost volka lahko nevarna tudi za človeka.

Verjetnost napada volka na otroka je majhna
Konec decembra je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) občini poslalo oceno ogroženosti otrok na poti v šolo, katere del je bilo mnenje Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete: »Verjetnost, da bi se zgodil napad volka na otroka v Sloveniji, je torej izjemno majhna – praktično blizu nič. Zato izvedba in financiranje predlaganih zaščitnih ukrepov v obliki urejenega prevoza otrok v šolo in nazaj vsaj zaradi varstva pred napadi volkov po naši oceni nikakor nista potrebna in upravičena ne v navedenih občinah ne drugod po državi.« Župan je že dan kasneje ostro zavrnil oceno Biotehniške fakultete: »Odločno nasprotujemo očitnemu podcenjevanju oziroma zanikanju nevarnosti konfliktnih situacij za varnost in zdravje ljudi.« V elektronskem pismu je še zapisal, da je bila občina s strani osnovnih šol opozorjena o travmatičnih izkušnjah otrok, ko so v neposredni bližini na lastne oči videli posledice napada volka. Šole so tudi same MIZŠ posredovale opozorilo glede ogroženosti otrok na poti v šolo. Soočajo se z velikim pritiskom staršev, ki opozarjajo na strah otrok, ter se sprašujejo, kdo bo odgovarjal v primeru napada volka na otroka.

Območje občine je specifično območje
Po besedah župana gre za skrajno neodgovorno mnenje, ki je v ostrem neskladju s socialnimi koristmi, javnim interesom in ustavnimi pravicami državljanov prizadetih lokalnih skupnosti. Izrazil je dvom o strokovnosti Biotehniške fakultete pri izdaji ocene, saj iz njihovega mnenja izhaja očitno nepoznavanje dejanske situacije. Občina je v vednost prejela dopis MOP Simona Zajca, v katerem je zapisal, da »gre za specifično območje, ki je pretežno hribovito in avtohtono razpršeno naseljeno, kjer se volk pogosto pojavlja v neposredni bližini naselij, kar povzroča strah prebivalcev«. V nadaljevanju še navaja, da ocena Biotehniške fakultete sicer izključuje napad volka na otroka, a ne zagotavlja stoodstotnega zagotovila, da do takega dogodka ne bi prišlo. MOP je predlagalo, da se na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotovijo sredstva za prevoze učencev, katerih pot v šolo je zaradi velikih zveri ogrožena.

Občina čaka na rešitev vloge
Občina je tako na osnovi predloga MOP na MIZŠ poslala »urgenco po čimprejšnji rešitvi vloge«. Na nedopustnost počasnega odločanja na ministrstvih je župan opozoril tudi na nedavnem srečanju s predstavniki Evropske komisije, ki je v zvezi s problematiko porasta populacije volkov potekalo v Ljubljani. »Občina še vedno nima obljubljene odločbe o regresiranju prevozov, ki jo je minister obljubil že pretekli avgust,« je bil kritičen Čadež ter nadaljeval:« Število volkov v Sloveniji hitro narašča. Ob vstopu Slovenije v EU jih je bilo med 25 in 30, danes jih je že več kot 130!« Po mnenju predstavnikov komisije lahko slovenska država sama določi, kakšno število volkov je za nas sprejemljivo. Kot so še pojasnili na občini, je bila EU s stanjem populacije volkov v Sloveniji zadovoljna, še preden je bilo doseženo število 50.

Lidija Razložnik