Spoštovane občanke, spoštovani občani!

23.4.2020

Letošnja pomlad se je z vremenom res pokazala v najlepši luči. Da le ne bi bilo prelepo, pa je poskrbela povsem neznana sila, ki se ji za zdaj na celi zemeljski obli še ne znamo zoperstaviti.

V naši občini se odlično držimo, saj smo z resnostjo in odgovornostjo sprejeli ukrepe za omejitev te še neraziskane bolezni, ki jih tudi dosledno izvajamo, za kar se vam vsem še posebej zahvaljujem. Redne sestanke imamo z občinskim štabom Civilne zaščite, ki je zadolžen za koordinacijo z regijsko Upravo za zaščito in reševanje in izvajanje ukrepov na občinski ravni ter koordiniranje prostovoljcev, ki pomagajo pred trgovinami. Vsem iskrena hvala. Prav posebno skrb smo namenili tudi varnemu načinu dela v zdravstvenem domu, ki je začasno deloval po preventivnem režimu ene vstopne točke s sprejemno sobo tik ob glavnem vhodu in z eno klicno številko za vse ambulante. Naši zdravniki so sodelovali tudi na vstopnih covid-točkah v Škofji Loki in Kranju, pričakujemo pa, da bodo tudi ambulante v Gorenji vasi lahko postopoma ponovno začele opravljati preglede pacientov.
V prvih dneh razglašene epidemije smo se soočali tudi s težavami pri zagotavljanju zaščitne opreme. Kljub težavam z zagotovitvijo mask na trgu smo z nakupom iz lastnih sredstev občine opremili tiste, ki skrbijo za naše starejše in najranljivejše občane, to je izvajalce pomoči na domu, patronažne službe, Rdeči križ, storitve potujoče trgovine, prostovoljce na terenu in tudi gasilce, ki so žal že morali posredovati v več intervencijah, v katerih so prav tako morali poskrbeti za ustrezno zaščito. Pripravili smo začasni ukrep, da ne bomo pobirali najemnin od najemnikov poslovnih prostorov v občinski lasti, ki jim opravljanje dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19 ni bilo dovoljeno. Da bi zavarovali zdravje občanov, smo omejili gibanje na igriščih in ob planinskih kočah ter lokacije označili z opozorili. Po mesecu dni pa smo na priporočilo pristojnega ministrstva ponovno odprli zbirni center odpadkov v Todražu.

O aktualnem stanju smo občane ves čas obveščali na občinski spletne strani, na novo smo vzpostavili tudi Facebook stran občinske Civilne zaščite, da bi obvestila dosegla čim širši krog občanov.

Moje delo ni nič kaj spremenjeno; skrb za vas občane skupaj s sodelavci je na prvem mestu, zastavljene projekte pa po najboljših močeh izvajamo naprej. Zaključujemo dela na šoli in vrtcu na Sovodnju, gradimo cesto v Staro Oselico in Žetino, nadaljujemo dela v sklopu poplavne varnosti v Poljanah.

V naši Poljanski dolini imamo res čudovite naravne danosti, da se lahko ob vseh omejitvah veliko gibljemo v naravi, kar je v teh časih zanesljivo najbolje. Pomlad nam je letos res namenila že veliko sončnih dni in opazovanje njenega prebujanja je vredno občudovanja.

Spoštovane občanke in občani, držimo se tako še naprej. Pa zdravi ostanite!

Župan Milan Čadež