Tavčarjev Slovenski pravnik

22.7.2021

Leta 1883 je dr. Ivan Tavčar napisal poljudno strokovno delo
Slovenski pravnik. Obsežen priročnik na 626 straneh je z dovoljenjem prečastitega krškega knezoškofijstva izdala in založila Družba sv. Mohorja v Celovcu istega leta, natisnila pa jo je tiskarna iste družbe.

Knjiga ima podnaslov Poduk o najpotrebniših zakonih. Vsebinski poudarek je na premoženjskih zadevah. V njej so upoštevani zakoni, ki so veljali v Cislajtaniji, to je avstrijskem delu avstro-ogrske monarhije, katere del so bile tudi slovenske dežele.

Osnova pravnega sistema v času nastanka tega priročnika je bil Občni državljanski zakonik iz leta 1811, ki je obsegal 1512 členov. Priročnik je Tavčar razdelil na šest glavnih delov s podpoglavji: 1. Splošni del, 2. O zemljiščni knjigi, 3. O zapuščinah, 4. O lastninski pravici, o služnostih in o zastavni pravici, 5. O pogodbah in 6. O sodniških postopanjih in posebno o prisegah. V uvodu Tavčar s svojim značilnim pisateljskim slogom zapiše takole: "Poznanje zakonov ali postav je brez dvombe koristno in to tudi človeku, ki ne pohajkuje vsak dan po sodniških prostorih ter ne zapravlja dragega časa z malomarnimi in hudobnimi pravdami." Pa tudi: "Zakoni segajo s svojo močjo globoko v naše življenje in njihovi vplivi prepregajo vse naše razmere. Naše življenje je podobno ruši, ki je preprežena z nitkami in koreninicami, ki prst skupaj tišči, da ne razpade. Tudi postave s svojimi nitkami in koreninicami naše življenje skupaj drže, da ne razpade in da se ne razdrobi pod slabimi lastnostmi, katerih ima slabotni človeški rod preobilo." V knjigi so lahko bralci dobili številne informacije, ki so jim pomagale razjasniti dvome v posameznih pravnih primerih, in navodila, kako se ustrezno pisno obrniti na pristojne sodne institucije. Knjiga je še danes zelo zanimivo branje, bogati jo sočen Tavčarjev jezik.

Izvod na fotografiji je v lasti Dušana Pintarja iz Gorenje vasi. Podedoval jo je od svojih prednikov, ki so jo najbrž pogosto prebirali, o čemer pričajo obrabljene platnice. Izvod ima na naslovni strani zanimivo nalepko v obliki znamke z motivom palače Mestne hranilnice ljubljanske ob njeni 20-letnici.

Jure Ferlan