Uvodnik

23.4.2020

Izziv za starše oziroma skrbnike šolajočih otrok, a tudi priložnost za spremembe in poglobljene odnose

Starši (velja tudi za skrbnike) ste se znašli pred velikimi izzivi, saj imate poleg svojih obveznosti še veliko dela s šolskim delom svojih otrok, kar od vas zahteva veliko organizacije, truda in napora.

Vemo, da lahko v teh težkih in nepredvidljivih časih prihaja tudi do zaskrbljenosti, tesnobe, skrbi, kaj bo prinesla prihodnost ipd., kar je popolnoma razumljivo. Tudi otroci napetosti zelo hitro začutijo, tudi če niso glasno izražene, zato ne smemo spregledati njihove morebitne negotovosti, stiske … Vsak otrok se odzove drugače, zato moramo biti posebno občutljivi in pozorni na njihovo vedenje ter se ob morebitnih spremembah ustrezno odzvati. Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju se v temu času trudimo, da bi vam priskočili na pomoč, vsaka institucija po svoje, pa vendar v želji, da vam olajšamo trenutno stanje.
Rada bi opozorila na nekaj stvari, ki so trenutno v našem okolju najbolj pereče, v upanju, da vam bodo v pomoč.

Vemo, da smo ljudje družabna bitja, ki potrebujemo interakcijo in komunikacijo, kar pa nam je zdaj v veliki meri oteženo. Zavedati se moramo, da otrokom in najstnikom vrstniki predstavljajo zelo pomemben del življenja, zato so lahko ti trenutki zanje težki. To velja še posebej, ko ste zaradi različnih obveznosti odsotni tudi starši. Večina osamljenost premaguje tako, da so na družabnih omrežjih, nekateri pa nimajo ali možnosti ali spretnosti za tovrstno komunikacijo. Če ocenjujete, da je vaš otrok osamljen in potrebuje pogovor, se poskušajte z njim pogovoriti, mogoče lahko razširite svoje vire pomoči na širše sorodstvo ali sosedstvo, seveda brez neposrednih stikov, uporabite lahko druga komunikacijska sredstva. Če ne zmorete ali ste pri tem manj uspešni, poiščite pomoč. Trenutno se pomoč nudi na lokalni in državni ravni. Šole na svojih internetnih straneh ali z drugimi načini obveščanja nudimo kontaktne podatke ustreznih strokovnjakov. Otrokom in mladostnikom je potrebno povedati, v kakšni situaciji se nahajamo, vendar na primeren in ne pretirano strašljiv način. Poslužujte se verodostojnih virov in informacij, izogibajte se populističnim zapisom na internetu in teorijam zarote. Pomembno je tudi, da tema pogovorov ni samo koronavirus, ampak tudi druge, vsakdanje stvari. Naj vaši domovi ne postanejo novinarska središča, poskušajte se omejiti in spremljajte aktualne informacije enkrat dnevno, po možnosti v času, ko otroka ni zraven.

Nekatere družine ste se znašle v težki finančni in materialni stiski, v nekaterih družinah se pojavlja nasilje. Tudi v tem primeru ne oklevajte in kontaktirajte šole, vrtce, občino in druge ustrezne institucije. To ni čas skrivanja svojih težav za zidovi, ampak čas, ko moramo poiskati pomoč in deliti svojo stisko, saj tako kažemo svojo moč. Prav zdaj se resnično kaže solidarnost družbe ter posameznikov in z veseljem ugotavljamo, da je veliko ljudi, ki so pripravljeni pomagati.

Kar zadeva šolsko delo, največ težav zaznavamo pri organizaciji in motivaciji. Na voljo vam ponujamo kar nekaj orodij in znanj, ki vam lahko olajšajo težave. Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju vam želimo pomagati, zato se obrnite na učitelje, razrednike, svetovalno službo, izvajalce DSP in druge – z veseljem vam bomo pomagali, razumite pa, da v vaše domove ne moremo vstopiti. Starši spremljajte delo svojih otrok, ne samo najmlajših, ampak tudi starejših. Upoštevajmo tudi možnost, da se vrata šol in vrtcev mogoče do konca šolskega leta ne bodo odprla (upam, da ne bo tako) in da bodo morali učenci doma usvojeno znanje tudi izkazati. Mogoče droben nasvet, kako otroku pomagati pri organizaciji dela: Že zvečer skupaj preglejte, kaj bo naslednji dan moral narediti, pobarvajte navodila oziroma obkrožite naloge v učbeniku ali delovnem zvezku. Uporabite ponujene različice dnevnih/tedenskih načrtov dela za šolo in ko pregledujete gradiva za naslednji dan, zapišete še dnevni plan. Ko se naslednji dan vrnete iz službe, preglejte, kako je delo opravljeno, in dopolnite morebitne manjkajoče podatke. Tak način je odličen trening za učenje načrtovanja, organiziranja, samodisciplino, razvijanje delovnih navad ..., ki bodo vašemu otroku v življenju še zelo prav prišli. Brez truda ni ustreznih rezultatov.

Trenutno otroci in mladostniki veliko časa preživijo na internetu. Z varnostjo na internetu in varno uporabo sodobnih elektronski naprav vas vzgojno-izobraževalne ustanove seznanjamo že vrsto let, vendar je dobro, da se o tem pogovorite in večkrat tudi preverite, kako vaš otrok komunicira.

Trenutna situacija, ki članom družine vendarle omogoča več skupnega časa, je obenem priložnost za zbliževanje, priložnost, da otroci začutijo vrednost družine in kako pomembni so družinski člani, kakšno čudovito zatočišče je dom. Zato jo, spoštovani starši, izkoristite in stkite močne vezi, ki se med vami ne bodo nikdar pretrgale.

Obenem je to tudi čas, ko se lahko z otroki pogovorite o tem, koliko stvari, ki so se nam zdele še pred nekaj tedni precej vsakdanje ali pa smo jih imeli za naše in samoumevne, niso več tako samoumevne. Druženje s prijatelji, pogovor ob kavi, igranje na igrišču, odhod v službo, prost dostop do znanja, direktno podajanje učne snovi in prihod v šolo … Vse to je naenkrat omejeno in nas opominja, da moramo gojiti hvaležnost do tega, kar imamo in kar nam drugi nudijo.

Poskrbite, da s svojimi bližjimi preživite čim več časa in karseda kakovostno.

Na koncu bi rada izkazala spoštovanje vsem sodelavcem, ki s predanostjo opravljate svoje delo. Veseli me, da delam v okolju, kjer tudi starši prepoznavajo vaš trud, to tudi sporočajo in se tako ne pridružujejo nekaterim populističnim floskulam, ki vsepovprek črnijo zavzeto delo. Težke okoliščine vedno iztisnejo iz človeka tisto, kar je v njem. Vsekakor drži svetopisemski verz: »Česar je polno srce, to usta govore.« Z veseljem spoznavam, da je naše okolje polno ljudi z integriteto, odgovornostjo in hvaležnostjo v svojih srcih. Naj tako tudi ostane.

Polona Zupan, svetovalna delavka OŠ Poljane