V klubu se vedno kaj dogaja za mlade

23.12.2021

Klub študentov Poljanske doline je prejel priznanje Občine Gorenja vas - Poljane za petdeset let aktivnega vključevanja mladih v skupnost.

Začetki delovanja kluba segajo v leto 1971. Kot so zapisali v utemeljitvi priznanja, je bilo osnovno vodilo kluba omogočiti mladim prostor in mesto, kjer se bo vedno kaj dogajalo, kjer bodo lahko kreativno izživeli svoje ambicije in znanje ter pripomogli k razvoju domačega kraja in prepoznavnosti celotne Poljanske doline. V klubu se je tako rodila tudi ideja o glasbeni skupini Štedientje, ki v poljanskem narečju prepevajo lastne pesmi. Želijo biti tudi koristni, zato so v času pandemije priskočili na pomoč Civilni zaščiti in starejšim občanom.

Klub je pred petdesetimi leti ustanovila skupina mladih tako iz doline kot Žirov, a so Žirovci kasneje ustanovili svoj klub. Ker na začetku niso imeli lastnih prostorov, so se srečevali po gostilnah in barih, konec devetdesetih let prejšnjega stoletja pa so sklenili dogovor s takratnim županom, na podlagi katerega so prišli do prostorov za delovanje kluba, kar jim je omogočilo večjo prepoznavnost in boljšo dostopnost. Zaradi dobre opremljenosti prostorov in dostopa do interneta so pridobivali tudi vse več članov. Aktivni so pri številnih dogodkih, ki se odvijajo v kraju, v etno sekciji pa skrbijo za ohranjanje izvirnih običajev in narečja – med drugim izdajajo tudi lastno glasilo Polansk Cajt'ng, v katerem objavljajo prispevke v poljanskem narečju. Z gledališko sekcijo pa so pripravili nekaj uspešnih predstav, s katerimi jim je uspelo navdušiti občinstvo. "Klub študentov Poljanske doline je imel v petdesetih letih obstoja v svojih vrstah praktično vse ali vsaj večino izobražencev s tega območja, ki so se bodisi s svojim znanjem vrnili in na ta način doprinašajo razvoju kraja bodisi so ponesli ime občine oziroma celotne doline po različnih krajih doma in v tujini," je v imenu predlagateljev priznanja še poudaril Matic Radič.

Mateja Rant