Versko življenje med karanteno

23.4.2020

Prenos bogoslužij prek spleta, verouk doma

K preprečevanju širjenja koronavirusa COVID-19 in ohranjanju zdravja prebivalstva je aktivno pristopila tudi Katoliška Cerkev v Sloveniji, ki je do nadaljnjega sprejela izredne ukrepe na področju verskega življenja.

Slovenski škofje so do nadaljnjega odpovedali vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov in ljudske pobožnosti. Odpovedana so župnijska praznovanja, drugi dogodki in srečanja. Duhovniki svete maše darujejo po sprejetih namenih za zaprtimi vrati brez prisotnosti vernikov. Križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Slovenska škofovska konferenca priporoča vernikom, naj odsotnost pri bogoslužju nadomestijo z molitvijo, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. Na spletni strani Katoliške Cerkve je na voljo seznam svetih maš, ki jih verniki lahko spremljajo po spletu, radiu in televiziji.

Dovoljeni le cerkveni pogrebi
Osebna molitev zdravih vernikov je možna v cerkvi/kapeli pod pogojem, da se v njej ne nahaja več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj meter in pol. Cerkev, ki je odprta za vernike, je potrebno vsaj dvakrat dnevno očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.). Na voljo mora biti tudi razkužilno sredstvo za roke. Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša je lahko darovana po preklicu izrednih ukrepov. Do preklica ni možno podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke. Prav tako po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Priporočljivo je, da starši manjkajočo snov predelajo skupaj z otroki. Škofje svetujejo, naj se verniki, zlasti starejši, preventivno samoizolirajo ter čas posvetijo molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

Svete maše po Facebooku in YouTubu
Po župnijah v občini svete maše potekajo po namenu za zaprtimi vrati brez prisotnosti vernikov. V župnijah Javorje, Leskovica, Trata - Gorenja vas in Poljane so verniki na Facebooku oziroma YouTubu spremljali sveto mašo na cvetno nedeljo z blagoslovom zelenja in butar ter svete maše velikonočnega tridnevja, župnija Trata - Gorenja vas je omogočila še ogled svete maše na velikonočni ponedeljek. Informacije o prenosih nedeljskih maš iz omenjenih župnij v prihodnje so na voljo na spletnih in Facebook straneh župnij. Kot poudarjajo duhovniki, se na ta način želijo še bolj približati vernikom in so hvaležni vsem, ki jim pri tem pomagajo.

Verouk poteka doma
»Verouk in molitev potekata doma ob pomoči staršev. Vsi prvoobhajanci so prejeli učno snov za pripravo na sveto obhajilo,« je povedal župnik Ciril Istenič iz Javorij. »Verouk za osnovnošolce iz župnije Leskovica se od lanskega leta izvaja v Gorenji vasi, kjer bodo prejeli tudi zakrament prvega svetega obhajila in svete birme,« je pojasnil župnik Jože Dolenc. V župniji Lučine je župnik Jože Kovačič v telefonskem stiku s starši otrok, ki obiskujejo verouk. Za veroukarje v Poljanah je gradivo dostopno na spletni strani župnije, nekaj pa ga preko e-pošte pošilja tudi župnik Jože Stržaj: »Birmancem je na voljo tudi pastoralni portal Pridi in poglej …«

Sveto obhajilo in birma, ko se razmere umirijo
Župnik Janez Cerar, upravitelj župnij Nova in Stara Oselica, je starše otrok in mladih, ki obiskujejo verouk, prosil, da v tem času poživijo družinsko molitev. Na spletni strani župnije so poleg rednih oznanil na voljo tudi sporočila, misli in spodbude. V župniji Trata - Gorenja vas verouk poteka na domu v okviru družine. »Snov ni zahtevna in jo otroci večinoma lahko predelajo sami. V pomoč so jim katehetinje in katehet. Na spletni strani župnije so za vsak razred objavljena navodila,« je pojasnil župnik Gregor Luštrek. Do konca aprila bodo za vsak razred objavljena vprašanja oziroma seznam potrebnega znanja, ki ga učenci morajo osvojiti za napredovanje v višji razred. V aprilu in maju je bila po župnijah predvidena podelitev prvega svetega obhajila in svete birme, a glede na trenutne razmere to ni izvedljivo. Takoj, ko se bodo razmere umirile, se bodo starši, duhovniki in nadškof dogovorili o podelitvi zakramentov.

Lidija Razložnik

Fotogalerija