Z novembrom ginekološka ambulanta

23.9.2021

V Zdravstveni postaji Gorenja vas bo še pred koncem leta začela delovati ginekološka ambulanta.

Delo v njej bo dvakrat na teden opravljala Eva Torkar, ki je specializacijo iz ginekologije in porodništva opravljala v Porodnišnici Ljubljana in Ginekološki kliniki UKC Ljubljana. Po končani specializaciji junija 2019 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer je delo opravljala na ginekološko-porodniškem oddelku in v ambulanti na Bledu. Med porodniškim dopustom se ji je ponudila priložnost, da se po njem zaposli v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj in ambulanti v Zdravstveni postaji Gorenja vas, kar je, deloma tudi zaradi bližine doma, sprejela. Delo v ginekološki ambulanti bo potekalo dvakrat na teden. V njej bo poleg zdravnice delala še ena od sester ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

"Če bo potreb več, bomo urnik podaljšali, saj v prihodnjem letu pričakujemo zaposlitev še ene ginekologinje iz tujine," pa je optimističen direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander Stepanović, ki je pojasnil, da je do pred kratkim ginekološka dejavnost na Škofjeloškem potekala le v ZD Škofja Loka in enkrat tedensko v Železnikih. Zaradi daljše bolniške odsotnosti zaposlenih trenutno opravljajo ginekološke preglede le v Škofji Loki. "Potrebnih je veliko naporov, tako pri zagotavljanju kadra kot prostora in ustrezne opreme za ambulanto v Gorenji vasi. Še vedno je težava s pomanjkanjem zdravnikov, ki jih na trgu dela ni, potrebni pa so tudi veliki finančni vložki, ki jih zagotavljamo z racionalnim in uspešnim poslovanjem ZD Škofja Loka v zadnjih letih," je povedal Stepanović in dodal, da je njihov cilj omogočiti kakovostno zdravstveno oskrbo čim bližje bolnikovemu domu.

"Ginekolog na primarni ravni s preventivnimi pregledi in učinkovitimi presejalnimi programi (kot je na primer program Zora, ki odkriva predrakave in zgodnje rakave spremembe na materničnem vratu) prepreči morebitno napredovanje bolezni in zmanjša napotitve na sekundarni ali terciarni nivo, zdravi različna začetna akutna obolenja, skupaj z žensko načrtuje nosečnost in nosečnice vodi do poroda, svetuje pri izbiri ustrezne kontracepcije – Slovenija spada med evropske države z najnižjim deležem dovoljene splavnosti in najstniških nosečnosti ..." pojasnjuje pomen dobre ginekološke ambulante za lokalno okolje in zdravje žensk nova ginekologinja Eva Torkar. Naročanje pacientk bodo začeli oktobra na telefonskih številkah obeh ginekoloških ambulant v Zdravstvenem domu Škofja Loka, in sicer v ordinacijskem času. V ambulanti 1 bodo naročali na telefonski številki 04/502 00 53, v ambulanti 2 pa na telefonski številki 04/502 00 47.

Na ginekologa čakali vse od leta 2017
Občina si je za ureditev ginekološke ambulante v Gorenji vasi prizadevala zadnjih nekaj let, je pojasnila direktorica Občinske uprave Elizabeta Rakovec: "Občina Gorenja vas - Poljane je pisne vloge za dodelitev programa ginekologije na ministrstvo kot tudi na ZZZS in Osnovno zdravstvo Gorenjske naslovila že v letu 2017. Tedaj smo bili namreč v pogovorih z usposobljeno kandidatko za izvajanje dejavnosti, zato smo na vsak način želeli pridobiti financiranje programa, saj usposobljenih ginekologov močno primanjkuje." Poudarili so tudi nadpovprečno obremenjenost škofjeloških ambulant, skoraj 5200 pacientk na ambulanto, kar je več od gorenjskega, še zlasti pa državnega povprečja, ki znaša 4800 pacientk. "Kljub utemeljenim argumentom ministrstvo tedaj ni odobrilo programa, kandidatka pa si je uredila ambulanto drugje. V letu 2019 je bil program vendarle odobren, zato se je ponovno začelo iskanje usposobljenega izvajalca programa, pri čemer je bilo uspešno vodstvo Zdravstvenega doma Škofja Loka," je pojasnila Rakovčeva. Občina je poskrbela za izdelavo projektne dokumentacije in ureditev ambulante v opuščeni ambulanti družinske medicine v prvem nadstropju Zdravstvene postaje Gorenja vas. "Ambulanta bo sodobno urejena in opremljena z najmodernejšo opremo, zato bo predstavljala izjemno pridobitev za zaokrožitev primarnega zdravstvenega varstva na območju občine in širše. Poleg navedenega bo tako pacientkam te kot pacientom vseh drugih ambulant zdravstvenega doma na voljo tudi nov laboratorij ob glavnem vhodu, kjer sedaj deluje razvojna ambulanta. Zanjo zato sočasno preurejamo prostore v nadstropju ob preddverju nekdanje lekarne. Skupna vrednost vseh preureditev vključno s prenovo nekaterih hodnikov in stopnišča bo letos tako presegla osemdeset tisoč evrov," je ob tej priložnosti še poudarila direktorica občinske uprave.

Damjana Peternelj