Za večjo varnost na lokalnih cestah in javnih poteh

22.7.2021

Konec junija so po občini začeli redno letno asfaltiranje najbolj dotrajanih cestnih odsekov. Za večjo varnost so v krajevnih skupnostih Gorenja vas, Sovodenj, Trebija in Javorje postavili tudi tristo dvajset metrov varovalnih ograj.

Konec junija je podjetje Gorenjska gradbena družba, izbrano na razpisu občine, začelo redno letno asfaltiranje občinskih cest. Skupno bo asfaltiranih 24 odsekov v dolžini dobrih 6,6 kilometra, dela pa so se začela na območju Krajevne skupnosti Poljane. 
"Asfaltiran je bil 200-metrski odsek lokalne ceste v Dolenčicah pri žagi Božnar ter 400-metrski odsek pri Podobenu. V Dolenčicah se je asfalt zamenjal, v Podobenu je bila izvedena preplastitev obstoječega asfalta. Izvedeno je bilo asfaltiranje javne poti Podbregar v Poljanah v dolžini 270 metrov ter asfaltiranje 120-metrskega odseka razširjene javne poti Dobje–Dobenska Amerika," je pojasnil Boštjan Kočar z občinske uprave. Na območju Krajevne skupnosti Lučine sta bila asfaltirana odsek Prelesje v dolžini 740 metrov in 220-metrski odsek Lučine–Črnogorc. V Krajevni skupnosti Trebija na odcepu Hobovše–Travnik je bil asfaltiran 650-metrski odsek, v Krajevni skupnosti Sovodenj na odcepu Podjelovo Brdo pa so preplastili skupno 200 metrov. V Krajevni skupnosti Gorenja vas so izvedeni odseki v Suši v dolžini 470 metrov ter odsek lokalne ceste Hlavče Njive v dolžini 450 metrov. Asfaltiranje po krajevnih skupnostih bo predvidoma zaključeno do konca oktobra.

Za večjo varnost tristo dvajset metrov novih ograj
Letos so na območju krajevnih skupnosti Sovodenj in Trebija postavili več metrov novih varovalnih ograj. Postavljene so bile tudi cestne ograje na odsekih Murave–Hleviše in v Stari Oselici, kjer so lani izvedli investicijsko vzdrževanje. V Krajevni skupnosti Sovodenj so na javni poti Košenija–Rupe postavili 24 metrov ograje na betonskem vencu, na javni poti Sovodenj–Špiček 12 metrov prav tako na betonskem vencu, na javni poti Grapa–Podčrtar–Stata je 20 metrov nove ograje v brežini, na lokalni cesti Sovodenj–Nova Oselica pa 14 metrov na odseku z že obstoječo ograjo. V Krajevni skupnosti Trebija sta z novo ograjo v brežini opremljeni dve javni poti, in sicer Svislarska grapa in Kladje, obe v dolžini 40 metrov.
Občina je v sklopu sanacije lokalne ceste Murave–Žetina namestila 48 metrov ograje v brežini na odseku Murave maln. V sklopu sanacije lokalne ceste Stara Oselica so 40 metrov ograje na betonskem vencu namestili v Ferjanovcovi grapi ter leseno ograjo v dolžini 48 metrov na betonskem vencu na odseku Stara Oselica–Mežnarija.
Vsega skupaj je po občini na novo nameščenih 272 metrov ograj na javnih poteh ter 48 metrov na lokalnih cestah.

Damjana Peternelj