Zajezitev koronavirusa

23.4.2020

Ukrepi se počasi rahljajo

Z 20. aprilom so se sprostili nekateri ukrepi vlade, med drugimi so odprte trgovine z gradbenim materialom in pohištvom. Nov način delovanja so vzpostavili tudi v Zdravstvenem domu Gorenja vas.

Ambulante v Gorenji vasi ponovno delujejo
V širšem obsegu so 20. aprila ponovno pričele delovati ambulante splošne medicine in pediatrije, in sicer le za predhodno naročene neinfektivne paciente. S tem se zaključuje skoraj enomesečno obdobje, ko je v Gorenji vasi delovala le enotna administrativna ambulanta za telefonske klice. Vhod v zdravstveni dom ostaja zaprt, za vstop pa je ob prihodu treba poklicati na enotno telefonsko številko, ki je izpisana na vratih. Na telefonski številki 031/609-227 pa dobite informacije za vse ambulante in se naročite na pregled, kadar nujno potrebujete zdravstveno obravnavo. Vse infektivne paciente bodo še naprej usmerjali v infektivno vstopno točko Zdravstvenega doma Kranj.
Vse občane prosijo, da navodila dosledno upoštevajo. Razmere v času epidemije se lahko hitro spremenijo, čemur se bo prilagajal tudi način dela v ambulantah. Vsi pacienti, ki prihajajo na pregled, naj s seboj prinesejo zaščitno obrazno masko in rokavice.
Do preklica ostajajo zaprte vse zobozdravstvene ambulante.

Nekateri športi spet dovoljeni, odprtih več trgovin
Od 18. aprila so spet možna nekatere športne dejavnosti posameznikov v svoji občini ter vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja, a mora imeti lastnik pri sebi dokument, s katerim izkazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta.
Dovoljeno je dostopati do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin v občini prebivališča, kjer lahko posamezniki ob previdnostnih ukrepih na prostem oziroma odprtih javnih krajih, izvajajo športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali pa npr. tenis, badminton, balinanje, kjer ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki.
Od 20. aprila dalje so lahko odprte prodajalne z gradbenim materialom in pohištvom, specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, kemične čistilnice in servisne delavnice za popravila in vzdrževanje tehničnega blaga ter motornih vozil in koles, izvajajo se lahko tehnični pregledi. Prav tako se lahko opravljajo storitve na prostem (vrtnarske storitve, krovska in fasaderska dela), osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih z minimalnim stikom s strankami, nekatere športno-rekreativne storitve na prostem in v športnih objektih ob upoštevanju varnostnih ukrepov. Od 4. maja dalje bodo odprti tudi frizerski in kozmetični saloni ter saloni za nego psov in mačk ter prodajalne do velikosti 400 m² prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih.

Kupujmo lokalno

Na občini občane v tem času še posebej vabijo k nakupu pri ponudnikih pridelkov in izdelkov na kmetijah in drugih ponudnikih v občini. Na treh kmetijah si lahko postrežete z izdelki na zunanjem prodajnem avtomatu, nekateri ponudniki omogočajo tudi dostavo na dom ali pa kupci pri njih izdelke prevzamete sami, mnogi izdelke ponujajo v trgovinah Loške zadruge. Ponudbo posameznikov si lahko ogledate tudi na njihovih FB ali spletnih straneh. Na enem mestu pa jih zbrane objavljamo tudi tu.