Zaključili projekt Impresije Škofjeloškega

5.12.2019

V muzeje vabijo tudi z družabno igro

Povezovanje muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem se odvija že več let. Vanje želimo privabiti čim več obiskovalcev in jim predstaviti dejavnosti, ki temeljijo na dediščini z različnih področij. S tem namenom smo izvedli projekt Impresije Škofjeloškega, ki je našo ponudbo dodatno obarval in nas še bolj povezal pri promociji.

Zavod Poljanska dolina je svoje zgodbe gradil predvsem v Šubičevi hiši, na Dvorcu Visoko in delno na Rupnikovi liniji. V Šubičevi hiši se odvijajo ustvarjalne zgodbe, kjer si skupine poleg klasičnega ogleda lahko zaželijo še raznolike ustvarjalne delavnice. Izkušeni animatorji jih popeljejo v svet ustvarjanja rodbine Šubic. Zgodbo navezujejo tudi na znamenite utrdbe Rupnikove linije, kjer so postavljene silhuete, ki prikazujejo postopke izgradnje oz. delavce ob različnih delih.
Za skupno promocijo smo posneli video, ki predstavlja muzeje v nekoliko drugačni luči. Družinam želimo predstaviti, da muzej ni dolgočasen, marveč je lahko odlično doživetje. Snemanje promocijskega filma, ki bo na ogled prav kmalu, je potekalo v vseh naših partnerskih muzejih oz. kulturnih centrih. Igralsko družinico je tja pripeljala naša nova družabna igra, ki opozarja tudi na druge možne zanimivosti, ki si jih v okolici lahko ogledajo. Odlična je za igranje ob obisku enega od kulturnih centrov, s tem pa povabi še k obisku drugih, partnerskih muzejev. Služila bo kot skupna promocija povezovanja kulturnih centrov oz. muzejev na Škofjeloškem. Izdelali smo 1.000 kosov družabne igre, ki jo bomo podarili tudi našim osnovnim šolam.
Loški muzej Škofja Loka je v Loškem gradu prilagodil ponudbo mlajši ciljni publiki, s poudarkom na družinah, saj je bila to tudi rdeča nit naših sodelovanj v različnih projektih. V veliko pomoč pri snovanju novih načinov predstavitve vsebin je Loški muzej nudil tudi drugim partnerjem. Tako je opravil tudi glavno vlogo pri zbiranju gradiva na temo žirovske čipke in pripravi koncepta postavitve razstave na temo čipke v žirovski kotlini. V Muzeju Žiri so umestili tudi velikansko čipko Mance Ahlin, ki krasi strop veže v 1. nadstropju.
Muzej Železniki je nadgradnjo programov pripravil predvsem v smeri klekljane čipke, v ohranitvi ter prikazu klekljanja čipke. V Centru DUO Škofja Loka so pripravili scenarij in posneli videozgodbo na temo tradicionalnih rokodelskih veščin in mojstrskih znanj, ki so bila ali so še prisotna na Škofjeloškem. Pomembno sporočilo videozgodbe so pričevanja rokodelcev in rokodelk, ki pripovedujejo, zakaj se z rokodelstvom ukvarjajo in kaj jim pomeni njihov poklic.

Zagotovo to ni zadnji projekt sodelovanja muzejev na Škofjeloškem.

Lucija Kavčič

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Zavod Poljanska dolina.

Fotogalerija