Zbornik kot dar krajanom

23.12.2021

Za obsežno raziskovalno delo, ki ga je opravil pri zborniku Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti, je priznanje Občine Gorenja vas - Poljane prejel uredniški odbor zbornika.

Z zbornikom, ki je izšel decembra lani, so dopolnili domoznansko zbirko večjih krajev v občini. Uredniški odbor, ki se je sestal več kot tridesetkrat, so sestavljali urednik Valentin Bogataj ter Mirjana Možina, Silvo Pivk in Damjana Peternelj. Obsežna publikacija na 600 straneh naj bi po prepričanju predlagateljev priznanja, Krajevne skupnosti Gorenja vas, imela zaradi bogate vsebine in sporočilnosti mesto v vsakem domu na Gorenjevaškem in Hotaveljskem. 

Knjiga je nastala na pobudo župana Milana Čadeža, ki je k sodelovanju povabil skupino ljudi, da s svojim poklicnim in ljubiteljskim znanjem ter izkušnjami zamisel uresničijo, je v imenu predlagateljev pojasnil Luka Kržišnik. Člani uredniškega odbora so tudi sami s svojimi prispevki obogatili zbornik, vseh avtorjev, ki so sodelovali pri nastanku zbornika, pa je kar 77. Zbornik je razdeljen na devet tematskih sklopov, ki prinašajo zgodbe o tamkajšnjih krajih in ljudeh, odstirajo preteklost, se zazrejo v prelomne čase in prizadevanja za boljši kos kruha. Dotaknejo se vzgoje in izobraževanja ter skrbi za zdravje na teh območjih, svoje mesto so v njem dobili tudi vidnejši posamezniki in soustvarjalci vsakdana iz teh krajev. Popisali so še društveno in družabno življenje ter vse skupaj obogatili s 673 fotografijami in 122 dokumenti. "Usklajevanje velikega števila avtorjev in toliko različnih vsebin je zahtevalo veliko medsebojnega sodelovanja, dogovarjanja, posvetovanj, srečanj," je razložil Kržišnik in dodal, da je v delo v zadnjem letu posegla tudi epidemija covida-19, zato je delo pogosto potekalo na daljavo. "Ustvarjalci in vsi, ki so kakorkoli prispevali k nastanku te knjige, jo razumejo kot dar krajanom območij Gorenje vasi in Hotavelj in vsem, ki cenijo preteklost ter sprejemajo in razumejo izzive sedanjosti."

Mateja Rant