Župana uskladila stališči o poteku ceste

23.4.2020

Nova cestna povezava med Gorenjsko in Primorsko na 4. razvojni osi postaja vse bolj uresničljiva, saj sta se glede poteka trase na zadnji predstavitvi variant na Direkciji RS za infrastrukturo uskladila tudi župana občin Gorenja vas - Poljane in Cerkno, Milan Čadež in Gašper Uršič.

Trasa poteka po obstoječi cesti Hotavlje–Sovodenj in v Podlanišču predvideva skoraj dva kilometra dolg predor pod Kladjem z izhodom na vzhodnem pobočju Cerkljanskega vrha. Nato se spusti v dolino Cerknice, kjer se dober kilometer pred Želinom priključi na glavno cesto. Celotna trasa od Hotavelj do Želina je dolga dobrih 17 kilometrov, vrednost del pa na Direkciji ocenjujejo na 131 milijonov evrov.
»Že na začetku lanskega leta, ko sva se z županom Cerkna Gašperjem Uršičem prvič srečala, sva bila enotnega mnenja, da je potrebno obstoječo medsosesko cestno povezo čim prej urediti. Oblikovala sva skupno stališče, da je celotna trasa med Hotavljami in Cerknim del državne ureditve, in predlagala, da se pripravi izhodišče, ki bo občini in pokrajini združevalo in ne ločevalo. Predstavljena varianta J4 je po mnenju obeh županov ravno to in pričakujem, da bo skupna sinergija obeh občin pripomogla k hitrejšemu poteku umeščanja trase v prostor in izvedbo v doglednem času. Boljšo povezavo med Primorsko in Gorenjsko nujno potrebujemo vsi, predvsem pa gospodarstvo,« je ob tem povedal Čadež. Na občini se zavedajo, da bo umeščanje v prostor dolgotrajno in zahtevno, dodajajo pa še: »Zdaj vsaj lahko rečemo, da se je začelo.« 

P. N.