Prakse spreminjanja navad posameznikov pri ravnanju z odpadki

24.12.2019

Ali že e-ciklirate?

Konec novembra je v Ljubljani potekala strokovna konferenca Prakse spreminjanja navad posameznikov pri ravnanju z odpadki. Dogodek je potekal v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj.

Na konferenci so organizatorji izpostavili in posebno pozornost namenili primerom dobrih praks ozaveščanja in orodja na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki tako v lokalnem okolju kot tudi v tujini. Poudarili so pomembnost pravilnega ravnanja z odpadki ter izpostavili glavne motivatorje za spreminjanje posameznikovega vedenja.
E-odpadki so eni od najhitreje rastočih odpadkov, saj njihova količina letno naraste od 10 do 15 odstotkov. V podjetju ZEOS, d. o. o., prodaja e-opreme v masi raste hitreje kot zbiranje tovrstne opreme, ko postane odpadek, čas uporabe določenega izdelka pa izrazito pada. V Zeosu tako pričakujejo, da bodo v prihodnjem letu prvič presegli prag 10.000 ton zbranih e-odpadkov.
S postavljanjem uličnih zbiralnikov širom Slovenije so pričeli pred štirimi leti; do danes so jih postavili 666. V njih so doslej zbrali kar 800 ton odpadnih malih aparatov in odpadnih baterij. Opažajo, da se zbrana količina na posamezni ulični zbiralnik glede na število dni postavitve povečuje.
Tudi v podjetjih, kjer izdelujejo različne gospodinjske aparate, se zavedajo, kako pomembno je zagotavljanje trajnostnega razvoja. Izziv je, kako dragocene kovine, ki se nahajajo v starih aparatih, pridobiti in jih vrniti v uporabo.

V družbi ZEOS so leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. V sklopu projekta, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za okolje in prostor RS, vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa izvajajo mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in  odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje. V oktobru so med drugim obeležili že 2. Mednarodni dan e-odpadkov v Ljubljani.
Več tudi na: e-odpadki.zeos.si.

Primer dobre prakse so razvili na Češkem, kjer so npr. samo lani zbrali skoraj 18,5 ton odpadne električne in elektronske opreme. Ugotovili so, da je zelo pomembno, da imajo potrošniki zbiralnike za zbiranje e-odpadkov na dosegu, pomembno je tudi osveščanje, izmenjava dobrih praks in vključitev več deležnikov v procesu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo.
Da odpadki, kakršni koli že, končajo na pravem mestu, smo odgovorni vsi, kjer koli že se nahajamo: v domačem gospodinjstvu ali pa na delovnem mestu.

P. N.