Članki

2.2.2023 Izr. prof. dr. Urška Perenič, predsednica programskega odbora vseslovenskega leta Ivana Tavčarja

Kaj nam je povedal kot pisatelj ...

Stojimo na pragu stote obletnice smrti »visoškega gospoda«, ki je bila glavna spodbuda za razglasitev leta Ivana Tavčarja, čeprav je že njegov pisateljski predhodnik z...

Preberi več

2.2.2023

Iz županovega dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

Preberi več

2.2.2023 Ustanovna seja programskega odbora za organizacijo dogodkov v sklopu Tavčarjevega leta FOTO: MIHA PRIJATELJ

Prvič se je sestal programski odbor

Člani programskega odbora za organizacijo dogodkov v sklopu Tavčarjevega leta so na ustanovni seji v Dvorcu Visoko oblikovali programsko shemo dogodkov in za vodjo...

Preberi več

2.2.2023 Silva Košnjek, Milan Čadež in Luka Omladič ob odprtju Hiše generacij v Gorenji vasi FOTO: GORAZD KAVČIČ

Hiša generacij vrnila sijaj stari šoli

Center slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka je svojo dejavnost razširil na novo lokacijo – Hišo generacij v Gorenji vasi, ki so jo uradno odprli minuli petek.

Preberi več

2.2.2023

Največja naložba kulturni dom v Poljanah

V predlogu proračuna, ki so ga občinski svetniki obravnavali na zadnji seji v preteklem letu, so predvideli dobrih 13 milijonov evrov prihodkov, odhodke pa načrtujejo v...

Preberi več

2.2.2023 V Šubičevo hišo se vračajo Žive slike. FOTO: JURE FERLAN

Aktualno

Vabljeni na Žive slike v Šubičevi hiši

Preberi več

2.2.2023 Urejena je bila okolica poslovilnega objekta v Gorenji vasi. FOTO: ARHIV KS

Opravili veliko dela na cestah

Preteklo leto je v Krajevni skupnosti (KS) Gorenja vas zaznamovalo asfaltiranje cestnih odsekov, prenova okolice poslovilnega objekta v Gorenji vasi in dokončna prenova javne...

Preberi več

2.2.2023 Asfaltiranje v središču Sovodnja FOTO: ARHIV KS

Uresničili zastavljene cilje

V Krajevni skupnosti Sovodenj smo se lani trudili čim bolje realizirati zastavljene cilje.

Preberi več

2.2.2023 Gradnja novega kulturnega doma v Poljanah FOTO: ARHIV KS

Začeli gradnjo novega kulturnega doma

V krajevni skupnosti Poljane večino sredstev iz proračuna namenimo za asfaltiranje cest, del sredstev pa tudi za njihovo tekoče vzdrževanje, saj je prometna varnost za...

Preberi več

2.2.2023 Na novo asfaltiran odsek ceste Preskar–Jezeršek v dolžini okrog sedemsto metrov FOTO: ARHIV KS TREBIJA

Dodatna parkirišča ob pokopališču v Stari Oselici

Krajevna skupnost Trebija je v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane v letu 2022 pri pokopališču v Stari Oselici na novo uredila približno dvajset parkirnih mest, za...

Preberi več

2.2.2023

Novoizvoljeni člani občinskega sveta

Na decembrski ustanovni seji so potrdili mandate sedemnajstim novoizvoljenim članom občinskega sveta, ki jih predstavljamo v tokratni številki. Vsem smo zastavili enaka...

Preberi več

2.2.2023 Delavnice Ljudske univerze Škofja Loka FOTO: ARHIV ZAVODA

V novo leto z novimi dogodki na Visokem

V Dvorcu Visoko smo leto 2022 zaključili z dogodkom v drugi polovici decembra, ko smo organizirali adventni sejem z lokalnimi ponudniki in otroško animacijo.

Preberi več