Ustanovitelj in izdajatelj:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas

Pravice izdajatelja opravlja:
Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj

Odgovorna urednica:
Mateja Rant, e-pošta: mateja.rant@g-glas.si

Svet glasila:
Lucija Klemenčič, Jera Miklavčič, Damjana Peternelj

Oglasno trženje:
Robert Aleksić, e-pošta: robert.aleksic@g-glas.si; 040 508 891

 

Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.

Pošljite nam sporočilo

44404

Vnesite naključno številko