V Gorenji vasi enkrat tedensko deluje razvojna ambulanta

6.2.2020

Z novim letom je v Zdravstvenem domu Gorenja vas z delom začela razvojna ambulanta.

V ambulanti trenutno enkrat tedensko potekajo dejavnosti nevrofizioterapije, dva- do trikrat na teden pa tudi individualno učenje mamic ustreznega rokovanja pri oblačenju, slačenju, spodbujanju igre in nošenju dojenčka.

Kot je povedala vodja razvojne ambulante v Zdravstvenem domu Škofja Loka Petra Mohar Bregar, spec. pediatrinja, v njihovem domu deluje razvojna ambulanta v okviru Zdravstvenega doma Kranj. Ta omogoča lažjo dostopnost in enakomerno porazdelitev razvojnih ambulant po gorenjski regiji. »Trenutno je v razvojni ambulanti Škofja Loka zdravnik – razvojni pediater prisoten štiri dni v tednu, program terapij pa vsak dan vodijo različni strokovnjaki. Tako pokrivamo področje občine Škofja Loka s sosednjimi občinami, kamor spada tudi občina Gorenja vas - Poljane.«
Otroci, ki potrebujejo program terapij redno, enkrat tedensko, prihajajo v Zdravstveni dom Škofja Loka tudi iz bolj oddaljenih krajev, kar za najmlajše dojenčke in njihove starše predstavlja precejšen časovni zalogaj, saj individualna terapija poteka 45 minut. Tudi zaradi tega so dali pobudo, da za otroke, ki jih spremljajo v ambulanti s področja naše občine, organizirajo del obravnav, zlasti redne terapije v Gorenji vasi. Otroci, ki jih izbrani pediater prvič napoti v razvojno ambulanto, tako najprej opravijo pregled pri zdravniku v razvojni ambulanti v Zdravstvenem domu Škofja Loka, kamor jih morajo starši naročiti. Kasneje lahko po dogovoru z zdravnikom in terapevtom opravljajo terapije v enoti v Gorenji vasi. V bodoče bodo s širitvijo dejavnosti in z dodatnimi strokovnjaki verjetno še razširili program različnih terapij tudi v Zdravstvenem domu Gorenja vas.

Kristina Z. Božič