19. strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije

4.6.2019

19. strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije gostili na Sovodnju

Meje nas povezujejo je bil naslov in rdeča nit dvodnevnega dogajanja. Kulturni prireditvi in strokovnemu delu je prvega dne prisostvovalo približno 70 učiteljic in učiteljev podružničnih šol iz Slovenije in gostje. Naslednjega dne so si prireditev ogledali tudi starši učencev, saj je bila posvečena praznovanju 80-letnice stare šolske stavbe.

Témo Meje nas povezujejo smo izbrali v prvi vrsti zato, ker živimo gostitelji na meji Primorske in Gorenjske, na delu naše lepe domovine, kjer je po letu 1920 rapalska meja med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo ostro zarezala med prej povezane vasi in med dve državi razdelila tudi nekaj domačij. V zadnjem desetletju in pol na tem območju oživljamo v zgodbe odete poti in pohode na njih. Meja, ki je nekoč ločevala, zdaj povezuje ljudi. Marsikje na obrobjih občin, tudi pri nas, podružnična šola sprejme in povezuje učence iz dveh, treh ali celo več občin oz. šolskih okolišev. Učenci prihajajo iz družin, kjer pod eno streho biva več generacij. Za složno življenje poskrbi medgeneracijsko povezovanje. Tudi pri sobivanju v šoli nas povezujejo različne meje, starejši so vzor mlajšim, spretnejši pomagajo šibkejšim. Družijo se učenci z različnimi interesi in zmožnostmi, različnih kultur, narodnosti, veroizpovedi. Učenci se vključujejo v življenje in delo v kraju bivanja. Aktivno so prisotni na prireditvah, športnih dogodkih, tekmovanjih in akcijah.
V petkovem dopoldnevu so se nam pridružili še državna sekretarka na MIZŠ Martina Vuk, svetovalka z Zavoda RS za šolstvo Natalija Komljanc, glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, direktor Šolskega muzeja Slovenije Stane Okoliš, ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Izidor Selak, pomočnica ravnatelja Jana Rojc, predsednik sveta KS Sovodenj Stanko Bajt in župan Milan Čadež.
Oba dneva je bila prva jutranja ura namenjena sprejemu obiskovalcev v šoli, sledil je premik v kulturno dvorano v vasi. Tako, kot je v navadi vsako leto, smo tudi Sovodenjčani skozi kulturni program predstavili kraj, šolo in aktivnosti učencev. Otroci so se zares zelo potrudili, sproščeno in suvereno nastopali v različnih točkah in na koncu prvega dne izzvali stoječe ploskanje poslušalcev in celo kakšno solzo. Učitelji in učiteljice smo vedeli, da znajo in zmorejo odlično zapeti, povedati, zaigrati in zaplesati, a so nas vseeno pozitivno presenetili. Bilo je zares ganljivo.
Gostje so nam v govorih izrazili precej lepih povedi in besed za razmislek.

Katja Bolko, predsednica Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije (DUPŠ) je spomnila na dejstva v zvezi manjšimi šolami: »Učitelji na podružničnih šolah imamo od kolegov na matičnih celo nekaj več možnosti za povezovanje akterjev, ki sestavljajo šolo. Meje tako povezujejo, nikakor ne razmejujejo. V kombiniranih oddelkih so starejši otroci zgled in pomoč mlajšim. Za prireditev se morajo potruditi prav vsi na šoli, saj je otrok premalo, da bi lahko delali ožje izbore nastopajočih. Znanje in zmožnosti učencev podružničnih šol so popolnoma primerljivi z znanjem njihovih vrstnikov z matičnih šol.
Veliko razlogov so imele 'podružničarke', da so pred skoraj dvajsetimi leti ustanovile Društvo učiteljev podružničnih šol Slovenije. Zavedale so se, da le združeni lahko dosežemo prepoznavnost, le številčni smo lahko videni, slišani, močni. Želimo in zmoremo kakovostno poučevati, a potrebujemo primerne pogoje, da bodo naši učenci enakopravni in enakovredni. Ustanoviteljice društva so pričele premikati meje, članice in člani jih brišemo in se povezujemo naprej. Aktivno in učinkovito, vse za dobro učencev, njihovih staršev, lokalne skupnosti, celotne družbe in za naše zadovoljstvo. Zadovoljen učitelj pa pomeni zadovoljnega učenca.«

Ravnatelj Izidor Selak je v nagovoru med drugim izpostavil: »Iz razširjenega programa, ki ga šola ponuja učenkam in učencem, je po uspešnem delovanju najbolj poznan dramski krožek, ki pod mentorstvom prizadevnih učiteljic izobražuje posameznike za dramsko igro. Veliko skrb namenijo ohranjanju kulturne dediščine in običajev njihovega kraja in bližnje rapalske meje. Z raziskovalnimi nalogami na področju turizma že od leta 2001 dalje zelo uspešno sodelujejo v državnem projektu Turizmu pomaga lastna glava. Učenje in sobivanje z naravo je moto delovanja učiteljev in učencev podružnične šole.«
Ob letošnjem praznovanju 80-letnice stare šolske stavbe in 197-letnici šolstva v teh krajih je učencem in vsem zaposlenim Podružnične šole Sovodenj čestital in zaželel še veliko ustvarjalnega poguma, spoštovanja in zaupanja med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.

Župan Milan Čadež je v uvodnik biltena zapisal: »V naši občini se trudimo, da gremo pri vseh treh podružničnih šolah v korak s časom. Pomembno se mi zdi, da smo pred leti povsod organizirali tudi predšolsko varstvo. Šolski okoliši so tudi veliki in kar nekaj truda in skupnega sodelovanja je potrebnega, da prevozi šolarjev tečejo varno in po urnikih.«
Še posebej na sobotni prireditvi pa je v nagovoru izpostavil načrtovano energetsko in drugo potrebno sanacijo šolske stavbe že to poletje ter ureditev pločnikov v vasi za varnejšo šolsko pot.

Prvega dne je po kulturnem programu sledilo predavanje profesorice socialne pedagogike Damjane Šmid. V šoli je popoldne svoje izstopajoče strokovno delo in projekte predstavilo še 18 učiteljic. Njihove strokovne prispevke smo predhodno izdali v zborniku Meje nas povezujejo, ki so ga prejeli vsi navzoči učitelji in gostje. Sledil je pohod ob rapalski meji po Podosojnški grapi skozi Cerkljanski Vrh do Nove Oselice in krožno navzdol na Sovodenj. Na postankih smo pohodnike seznanili z zgodovinskimi in naravnimi značilnostmi, tudi skozi odigrana prizora Meja in Mica na konfinu v izvedbi učencev in dveh članov sekcije Kontrabant. Za večerni kulturni vložek pa je v dvorani poskrbela skupina učiteljic podružničnih šol iz okolice Žalca s predstavo Učiteljice.

Drugi dan tudi o divjih rastlinah
Drugi dan smo po kulturnem programu izbranim učencem in mentoricam podelili priznanja in nagrade za likovni in literarni natečaj Meje nas povezujejo. Dvorano je tedaj krasilo 120 likovnih del učencev podružničnih šol Slovenije. Na literarnem natečaju je sodelovalo precej manj učencev. DUPŠ pa je za posebne dosežke pri delu z učenci nagradilo učiteljico Blanko Valant iz PŠ Ribno.
Po premiku v prizidek planinske koče na Ermanovcu smo se udeleženci srečali z upokojenim gozdarjem Francem Miklavčičem. Iz zakladnice znanja je podelil številne napotke o rabi divjih rastlin v kulinarične namene in za dobro počutje.
Teden je bil za sovodenjske učence in učiteljice pester tudi zato, ker smo se nekaj dni prej na Vrhu Svetih Treh Kraljev udeležili še Srečanja gledaliških skupin podružničnih šol Slovenije Majhno je lepo in odigrali predstavo Pujsa imamo za soseda.
Priprava in organizacija 19. strokovnega posveta je bila dolgotrajna, zahtevna, pestra in zato tudi uspešna. Zahvala za to gre vsem sodelujočim učencem in drugim nastopajočim, zaposlenim v šoli in vrtcu, staršem, ki so poskrbeli za prevoze otrok in peko slastnih prigrizkov, sponzorjem za denarni vložek za kritje tiska biltena in zbornika in za plačilo drugih stroškov ter za darila za nagrajence, mentorje in goste, gasilcem PGD Sovodenj za redarstvo na parkiriščih in za brezplačni najem gasilske dvorane ter KS za brezplačni najem kulturne dvorane. Hvala za podporo tudi matični šoli in občini.

Milka Burnik

Fotogalerija