25 let Občine Gorenja vas - Poljane

22.7.2019

Želje turistov so se spremenile – zdaj iščejo pristno lokalno doživetje

»Razvoj turizma ustvarja priložnosti, ki ugodno vplivajo na celoten ekonomski, socialni in prostorski razvoj občine.« Tako je turizem opredeljen v strategiji razvoja Občine Gorenja vas - Poljane iz leta 2000. Kako pa se je razvijal od njene ustanovitve do danes, kako se je spreminjala ponudba, kje so še priložnosti za razvoj Poljanske doline kot destinacije? To je le nekaj izhodišč, ki jih bomo predstavili v članku, ki je nadaljevanje niza prispevkov ob praznovanju 25-letnice ustanovitve občine.

Paradni konj turizma v občini je bilo ob njenem nastanku zagotovo smučišče Stari vrh. »Štejemo ga kot enega ključnih generatorjev razvoja turizma kot osrednje gospodarske panoge v občini, v zaledju katerega že desetletja deluje in se na novo vzpostavlja večje število kmečkih turizmov, gostišč in nosilcev turističnih namestitvenih kapacitet. Kar vse pomembno prispeva h gospodarskemu razvoju območja, ohranjanju kulturne krajine in poseljenosti obrobnih podeželskih območij občine, ki so sicer izpostavljena depopulaciji, gospodarski stagnaciji in negativnemu demografskemu razvoju. To vse utemeljuje jasen javni interes lokalne skupnosti po zagotavljanju pogojev za nadaljnji razvoj turizma kot čedalje bolj prevladujoče gospodarske panoge v občini,« je predstavila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec.

Ponudba se je širila
Ponudba in zanimivosti, ki so si jih turisti lahko ogledali v občini, so se od njene ustanovitve naprej postopno širile – od kulturnih do zgodovinskih znamenitosti in športnih doživetij. Tako so utrdbe Rupnikove linije, ki so bile prej ljudem precej nepoznane, za obiskovalce nezanimive, postale pomembna atrakcija. Šubičeva hiša, rojstna hiša slovenskih slikarjev Janeza in Jurija Šubica, je po popolni obnovi postala priljubljen prostor za razstave, v njej deluje kulturni center, ki obiskovalca z zanimivo muzejsko zbirko popelje v pravo ustvarjalno doživetje, in trgovinica z rokodelskimi izdelki. Občina je v tem času postala tudi edini lastnik Dvorca Visoko in pripadajočega gospodarskega poslopja. Z obsežnimi obnovitvenimi deli in odprtjem kavarne je skupaj s sosednjimi objekti postal priljubljena točka domačinov, prostor za sklepanje poročnih zvez in organizacijo različnih prireditev. Na oživitev pa čakajo toplice v dolini Kopačnice. Družba IJP je aprila pridobila koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici, trenutno pa so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Dela za realizacijo projekta Kopačnica se bodo po podatkih Elizabete Rakovec verjetno pričela v naslednjem letu.
Poleg naštetih zanimivosti je v občini nastalo 14 tematskih pešpoti, številne pohodne poti, urejene in označene so kolesarske poti, lokalna društva organizirajo že tradicionalne prireditve, ki so množično obiskane. Na kulinaričnem področju je nastala Pot poljanskih dobrot, ki združuje različne ponudnike domačih pridelkov in izdelkov. Pod skupno blagovno znamko Babica Jerca in Dedek Jaka ‒ naravni izdelki iz škofjeloških hribov je združena ponudba naravnih pridelkov, visokokakovostnih kulinaričnih izdelkov ter izdelkov domače in umetnostne obrti škofjeloškega podeželja. Leta 2017 pa je občina ustanovila tudi javni Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, ki skrbi za promocijo in doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, spodbujanje razvoja turizma in kulture ter usklajevanje in povezovanje turističnih ponudnikov na območju Občine Gorenja vas - Poljane. K pestri in pristni ponudbi destinacije Poljanska dolina veliko pripomorejo tudi številni lokalni ponudniki.

Turisti iščejo pristno lokalno okolje
Kako pa spremembe na področju turizma vidijo ponudniki storitev, ki so v tem poslu že vsaj 25 let? V Gostilni Lipan, ki deluje od leta 1966, opažajo, da se je v zadnjih letih povečal obisk gostov v nastanitvenih objektih na Hotavljah in s tem tudi obisk v njihovi gostilni. Večina teh gostov potem obiskuje znamenitosti po celi Sloveniji. Na Kmetiji Pustotnik, kjer se s sirarstvom ukvarjajo od 1989, ugotavljajo, da se v zadnjih nekaj letih zanimanje turistov vedno bolj obrača v smer manjših, butičnih lokacij. »Vedno več je v Poljanski dolini tujih gostov, manjših skupin, ki želijo doživeti pristno lokalno okolje. Turizem v občini se je postopoma prilagodil tovrstnim spremembam, pojavljajo se novi ponudniki, ki se vključujejo s ponudbo, vezano na naše okolje in to, kar ponuja,« je pojasnila Katarina Brence s Kmetije Pustotnik. Turisti si po njenih besedah želijo celovitih turističnih proizvodov – doživetij, aktivnosti, kulinarike –, ki pa so izvedljivi predvsem z dobrim in močnim povezovanjem vseh ponudnikov, ki so aktivni v turizmu. »Povezovanja je v Poljanski dolini v zadnjih letih zagotovo več, kot ga je bilo nekoč, še vedno pa so na tem področju možnosti za izboljšave in napredek.«
Tudi Andreja Križnar iz Turizma Škofja Loka, ki razvija turistične produkte ter skrbi za promocijo in trženje celotnega škofjeloškega območja (Škofja Loka, Selška dolina in Poljanska dolina z Žirmi) ter povezovanje in sodelovanje ponudnikov turističnih storitev na celotnem škofjeloškem območju, opaža, da se želje in navade turistov spreminjajo iz leta v leto. »Danes se večina ponudbe in povpraševanja odvija na spletu in temu se moramo tudi mi stalno prilagajati. Enako hitro se spreminjajo tudi promocijski kanali, ki se razlikujejo tudi med posameznimi trgi, zato je ciljna promocija po trgih zelo smotrna. Turisti na destinaciji prav tako ne želijo zgolj ogledov znamenitosti, pač pa v ospredje prihajajo doživetja, kulinarika in stik z domačini,« je pojasnila Križnarjeva.

Nastanitev – težava, ki ostaja
Čeprav je Poljanska dolina postala prepoznavna destinacija in se ponudba doživetij razvija in širi, so sogovorniki kot težavo, ki je turizem spremljala pred 25 leti in tudi danes, izpostavili pomanjkanje nastanitvenih objektov. Do podatkov o ponudnikih prenočitev, številu postelj in številu nočitev od leta 1994 do 2000 zaradi prenove sistema Statističnega urada RS začasno žal ni možno dostopati, iz strategije občine 2000+ pa je razbrati, da je bilo do leta 2000 v občini 10 ponudnikov ležišč, ki so skupaj nudili 164 postelj, in dve izletniški kmetiji brez nastanitvenih zmogljivosti. Po letu 2013 je število naraslo na 19 ponudnikov in skupno 276 ležišč, leta 2017 pa je bilo 20 ponudnikov, ki so omogočali prenočitev na 302 posteljah. Z letom 2018 se je spremenila metodologija poročanja, zato podatki s predhodnimi leti niso povsem primerljivi, je pa tega leta bilo registriranih 24 nastanitvenih obratov s 392 ležišči, maja 2019 pa 22 nastanitvenih obratov s 313 ležišči. Kapacitete so po besedah Marjete Šifrar, ki na Občini Gorenja vas - Poljane pokriva področje turizma, dobro zapolnjene čez celo leto, saj lahko turisti v Poljanski dolini dopustniške dni aktivno preživljajo tako poleti kot pozimi. Med težavami, s katerimi se v praksi soočajo, pa je Andreja Križnar poleg malih ponudnikov nastanitvenih zmogljivosti opozorila zlasti na pomanjkanje strokovnega kadra in prenizka sredstva za strateški razvoj turizma na vseh področjih, to je za namene trženja, promocije, za razvoj novih produktov, dodane vrednost prireditvam …
Da je prenočitvenih zmogljivosti dovolj oz. da bi moralo biti povečevanje teh zmerno, meni Katarina Brence: »Poljanska dolina je majhna destinacija in škoda bi bilo, da bi s prekomernim številom turistov izgubili svojo identiteto in pristnost. Bolj kot na kvantiteti je treba delati na kakovosti ponudbe, ohraniti butičnost in temu primerno cenovno politiko.«

Kako naprej
Možnosti, kako razvijati in širiti turistično ponudbo, je še precej. Kot navaja Elizabeta Rakovec, bo v prihodnje pomembna naloga smučišča Stari vrh razvoj poletne ponudbe, saj to območje zaradi atraktivnega pohodništva veliko turistov obišče tudi v poletnem času. Tudi enotna Strategija razvoja turizma za škofjeloško območje 2020+ za območje občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri nalaga, da je treba smučarski center Stari vrh razviti v celoletni rekreativni center s potenciali za kolesarjenje in pohodništvo, jahanje, ribolov in jadralno padalstvo. Poleg tega bodo na občini nadaljevali z načrtovanjem in povezovanjem kolesarskih poti na območju občin Gorenja vas - Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri, velik razvojni turistični potencial pa predstavljajo še toplice Kopačnica.
Tudi Andreja Križnar meni, da je neizkoriščenih možnosti oz. priložnosti še kar nekaj: »Destinacija Škofjeloško je po našem mnenju odlična za oblikovanje 5-zvezdičnih doživetij, ki jih nameravamo oblikovati in tržiti v letih 2020 in 2021. Velik potencial imamo predvsem na področju umetnosti (slikarstva) in kulinarike (Okusi loškega podeželja ter kulinarični festival) kot tudi v povezavi z Unescom in kulturno dediščino.«

Tina Dolenc

Fotogalerija