60 let Ribiške družine Visoko

22.7.2019

Visoko obletnico obeležili tako kot se spodobi – na Visokem

Ribiška družina Visoko je konec junija s slovesnostjo obeležila 60-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so se spomnili nastankov ribiške družine, zbranim so predstavili njeno delovanje in zaslužnim članom podelili priznanja ter plakete.

Na delu Poljanske Sore od »Barbne žage« na Hotavljah do mostu Na Logu pod Volbenkom, skupaj z večjimi in manjšimi pritoki je ribolovni okoliš Ribiške družine Visoko. Da so obletnico proslavili prav na Visokem, ni noben slučaj, saj ribiška družina ni le po imenu povezana z Visokim, ampak tudi z dr. Ivanom Tavčarjem. Pogled v zgodovino pove, da je bila na območju današnje Slovenije prva ribiška organizacija ustanovljena leta 1880 v Ljubljani, in sicer Kranjsko ribarsko društvo. Združevalo je 31 članov, med katerimi je bil tudi prof. Ivan Franke, rojen 1841 v Dobju pri Poljanah. Bil je tudi avtor prvega osnutka ribarskega zakona za Vojvodino Kranjsko, ki ga je leta 1888 podpisal takratni cesar Franc Jožef I. Leta 1883 je društvo na Čadeževem posestvu pri Poljanah nad Škofjo Loko zgradilo novo vališče, gospodar društva pa je postal prav prof. Franke, ki je bil tudi v naslednjih letih zelo dejaven – ne le na področju ribištva, ampak tudi na področju ribogojstva. Velja za začetnika slovenskega strokovnega ribogojstva, napisal pa je tudi več strokovne literature o tem.
Z ribištvom je bil povezan tudi dr. Ivan Tavčar, ki je bil prav v tistem času zakupnik Poljanščice in Franketov znanec. Zakupnik ribolovnih pravic na Poljanščici je bil vse do svoje smrti leta 1923, za njim pa jih je prevzel njegov sin in jih obdržal do konca 2. svetovne vojne. Ivan Tavčar je bil znan kot dober upravljalec in gospodar na svojih ribolovnih vodah. Imel je organizirano tudi čuvajsko službo.

Pod tem imenom od 1959
Ribištvo je bilo na Poljanski Sori organizirano na več načinov in pod različnimi imeni. Iz Ribarske zadruge Ljubljana je bila 9. maja 1954 ustanovljena Ribiška družina (RD) Poljane, za revir 16a in 16b Poljanske Sore. Že naslednje leto so za revir 16a ustanovili RD Žiri, z revirjem 16b pa je še naprej gospodarila RD Poljane. Pod tem imenom je ribiška družina delovala do leta 1958, ko se je po sklepu takratnega vodstva preimenovala v RD Visoko. Ustanovitveni člani so bili: Jože Tavčar, predsednik in gospodar, dr. Kristijan Derganc, Ivan Kovač, Tone Mlakar in Jože Šturm.
Danes RD Visoko vodi devetčlanski upravni odbor s predsednikom Mirkom Horvatom na čelu. Ima 59 članov in 12 mladih ribičev, ki še pridobivajo znanje in izkušnje, da bodo lahko pri 18. letih opravljali ribiški izpit in bodo usposobljeni za samostojen ribolov. Naloge ribiške družine so opredeljene v Zakonu o vodah in Zakonu o sladkovodnem ribištvu, po čemer se razlikujejo od drugih društev. Ribiške družine in njihovi člani imajo namreč tudi dolžnost varovanja vodnega življa in narave. Ravnati se morajo po ribogojitvenih načrtih, ki jih izdela Zavod za ribištvo Slovenije, izdelati morajo letne načrte upravljanja in ob koncu leta s poročilom poročati o vseh svojih aktivnostih. Vsako leto organizirajo tudi čistilne akcije, da iz vodotokov odstranijo večji del smeti, prav tako imajo organizirano čuvajsko službo.
V okolišu, za katerega skrbi RD Visoko, najdemo predvsem potočno postrv, lipana, sulca, mreno, podusta, klena, pohro, nežico, zvezdogleda, kaplja, blistavca. Veliko je tudi šarenke, ki pa ni avtohtona vrsta. Kot je dejal Mirko Horvat, Slovenija in Poljanska dolina veljata za eno izmed najlepših turističnih destinacij za športni ribolov in porast zanimanja za to dejavnost med tujimi in domačimi gosti opažajo tudi v ribiški družini pri prodaji ribolovnih dovolilnic.

Pohvalili delo za vzgojo mladih ribičev
Osrednjo prireditev ob praznovanju obletnice društva so z nastopi popestrili Moška vokalna skupina Pozdrav in Turistično društvo Gorenja vas s skečem Ribičija in pol. Zbrane je nagovoril tudi župan Milan Čadež, ki se je ribičem zahvalil za prosti čas, ki ga namenjajo varovanju okolja in življa v vodi ter jim zaželel uspeha tudi v prihodnjih letih. Tudi predstavnik Ribiške zveze Slovenije za ljubljansko ribiško območje, kamor sodi RD Visoko, Slavko Lasnik jim je čestital za jubilej in pohvalil trud, ki ga družina vlaga v privabljanje novih, mlajših članov, saj je po družinah opaziti dvig povprečne starosti ribičev.
RD Visoko namreč dobro sodeluje z obema osnovnima šolama v občini, kjer vsakoletno prirejajo razna predavanja in razstave. Tako učencem predstavijo avtohtone ribe, ki živijo v Poljanski Sori in pritokih, kakšen pribor in opremo uporabljajo ribiči ter kako moramo vsi skrbeti za varstvo narave in življa v vodi. Za učence od 3. razreda dalje organizirajo ribiški krožek, ki ga vodi Andrej Tomin. Vlogo mentorja mladim ribičem opravlja že od leta 2001 in letos pod njegovim okriljem sladkovodni ribolov spoznava kar 19 mladih ribičev, kar je največ doslej.

Podelili priznanja
Ob praznovanju obletnice so podelili tudi priznanja in plakete Ribiške zveze Slovenije. Znak mladega ribiča je prejel Matic Primožič, znak za zasluge pa so prejeli Miloš Arnolj, Zvone Bašelj, Drago Stanonik, Klemen Šifrar, Emil Žavbi in Miha Dobrajc. Red za zasluge 3. stopnje je prejel predsednik RD Visoko Mirko Horvat, red za zasluge 2. stopnje pa Janez Prostor, Franc Dolenec, Florijan Tušar, Andrej Tomin, Matjaž Moder, Miha Debeljak in Janko Bogataj. Red za zasluge 1. reda je pripadel Viktoriji Molinaro, medtem ko so plaketo Ribiške zveze Slovenije prejeli Janez Demšar, Marjan Šifrar in Vlado Potrč. Slovesnost so zaključili z druženjem in z željami za dober prijem tudi v prihodnje.

Tina Dolenc

Fotogalerija