Cesta Murave–Žetina tudi uradno predana uporabi

10.11.2022

Obnova lokalne ceste Murave–Žetina se je začela leta 2019 in je zaradi sofinanciranja ministrstva za okolje in prostor potekala v dveh fazah. Pri izvedbi obnove je bil zaradi plazovitosti terena potreben tudi geološki nadzor. Vsa dela na lokalni cesti v skupni dolžini 2,6 kilometra so bila zaključena že preteklo leto, uradno pa so jo namenu predali 22. oktobra letos.

Dela prve faze na cesti od Murav do Hleviš v dolžini 1,2 kilometra so se začela jeseni 2019 in bila v celoti zaključena leto kasneje. Sanacija v začetni gradbeni fazi je obsegala utrditev temeljnih tal ceste na štirih plazovih in dveh usadih, ki so se izvedli z različnimi geološko-geotehničnimi ukrepi za stabilizacijo terena. Na plazovih 2, 3 in 4 je bila izdelana kamnita zložba s kamnom, vloženim v beton, ki je temeljena na armiranem betonskem temelju s 6 metrov dolgimi jeklenimi piloti. Izvedene so bile drenaže brežin in plazovitih območij. Na saniranih temeljnih tleh ceste je bil zamenjan še spodnji cestni ustroj v debelini 70 centimetrov ter urejeno odvodnjavanje ceste in položen nov asfalt. Vrednost del z vključeno temeljito globinsko sanacijo plazovitega terena v glavnini poteka ceste, ki jo je izvedlo podjetje Mapri Proasfalt s podizvajalci, je znašala 1.050.000 evrov.

Druga faza obnove ceste na odseku od Hleviš do Gorenje Žetine se je nadaljevala jeseni 2020. Izvajalec del Gorenjska gradbena družba s partnerjem VGP in podizvajalcem Janezom Oblakom je bil izbran na javnem razpisu. Sanacija je v začetni gradbeni fazi obsegala izgradnjo podpornih zidov v skupni dolžini 343 metrov, vključno z izdelavo temeljev na jeklenih traverzah, izdelavo drenaž zalednih voda in odvodnjavanjem meteornih voda. Zaključna dela so zajemala utrditev temeljnih tal ceste na celotnem odseku, širitev ceste, izdelavo betonskih vencev na vseh podpornih zidovih in asfaltiranje. Vrednost vseh gradbenih del, ki so bila v celoti zaključena julija lani, je znašala 770.000 evrov z vključenim DDV. Občina je za izvedbo obnove pridobila tudi nepovratna sredstva ministrstva za okolje in prostor v višini 619.000 evrov. »Z obnovo lokalne ceste se je izboljšala prometna povezava od Javorij in Murav do Dolenje in Gorenje Žetine ter naprej do Črnega Kala, ki je priljubljeno izhodišče za planinarjenje,« je povedal Boštjan Kočar in pohvalil sodelovanje z lastniki zemljišč v drugi fazi izgradnje, saj se je cesta na nekaterih delih lahko brez težav razširila. Da gre za cesto, ki je življenjskega pomena za krajane, še posebej tiste, ki jim predstavlja pot v dolino, je poudaril tudi predsednik KS Javorje Ciril Alič. »Omogočila bo varno in dobro prometno povezavo za prevoz otrok v šolo, prebivalcem, ki se vozijo v službo, ter povečevanje vedno večjega turističnega prometa, skratka je temelj za nadaljnji razvoj kraja.« Ne smemo pozabiti niti na gospodarstvo – cesta bo pripomogla k varnejšemu in boljšemu transportu lesa oziroma lesne biomase, katere zaloge so v njeni okolici med največjimi v naši občini. Kot je poudaril Ciril Alič, so krajani na nedavnem odprtju s svojo prisotnostjo in sodelovanjem pokazali, kako potrebna in pomembna je bila obnova te ceste. »Kljub zelo slabemu vremenu se jih je odprtja udeležilo več kot sto. Tudi veselo druženje po uradnem delu s prispevki domačinov v obliki posladkov pri takšnih priložnostih veliko pokažejo.«

Lidija Razložnik