Dela bodo končana novembra

22.9.2022

Dela, ki potekajo na državni cesti Trebija–Sovodenj, bodo zaključena novembra. Marca je bil porušen stari Fužinski most čez Hobovščico.

Izvajalca gradbenih del sta za izgradnjo novega mostu imela na voljo 120 dni, kar pomeni, da bi moral biti novi most zgrajen do sredine junija. Na občini so v začetku meseca septembra podpisali aneks k pogodbi, po kateri se rok za izvedbo vseh del podaljša do 17. novembra. Ta čas potekajo dela na mostu in zadnjem delu brežin ob Hobovščici. Pred kratkim je bila zabetonirnana plošča mostu, izvaja se hidroizolacija podpornikov mostu in deloma tudi že plošče. Novi most bo širši in bo omogočil boljši pretok prometa. Stroški izgradnje mostu se v skladu s sofinancerskim sporazumom med Direkcijo RS za infrastrukturo in občino delijo na polovico.

Lidija Razložnik