Delovni stroji bodo brneli še do septembra

18.5.2023

Lani so pod nadzorom geologa začeli izvajati globinske sanacije plazovitih pobočij v Stari Oselici, na območju pod Ermanovcem. S tem bo zagotovljena ustrezna nosilnost terena. Prva faza sanacije je že skoraj zaključena, dela druge faze so v polnem teku.

Prvo fazo del bodo konec maja zaključili s polaganjem finega asfalta ter zatravitvijo travnikov od zvona do Makuca. Ta čas dela potekajo na lokalni cesti Sovodenj–Stara Oselica do križišča z javno potjo Grapa–Karantovše do domačije Makuc – druga faza.

Na 1737 metrov dolgem odseku je en večji in nekaj manjših usadov. S sredstvi, pridobljenimi iz sklada za okrevanje zaradi podnebnih razmer, bodo tu uredili tudi odvodnjavanje. »Trenutno se izvaja širitev ceste s kamnitimi zložbami. Nato sledita nasutje peska na vozišče in izdelava cevnih prepustov. Treba bo izdelati tudi drenaže in vkopati optični kabel ob cesto,« je pojasnil Boštjan Kočar, svetovalec za komunalno infrastrukturo. Kot je poudaril, gre za dokaj enostavno sanacijo brez večjih posegov, v okviru katere bodo zamenjali material na cesti in uredili odvodnjavanje zalednih in površinskih voda. »Pri projektu izjemno dobro sodelujemo z lastniki zemljišč, ki so vsi dovolili, da se cesta na določenih delih razširi za pol do enega metra. Prav tako so sami poskrbeli za sečnjo dreves.« Ko bo sanacija zaključena, bo občina morala še urediti odkupe zemljišč, na katera meji lokalna cesta. Dela izvaja na lanskem razpisu izbrano podjetje SGP Zidgrad iz Idrije. Letos je z združitvijo podjetij Zidgrad in Raspet dela prevzelo podjetje Raspet iz Cerknega. Vrednost investicije za obe fazi znaša 1.258.018,27 evra (z davkom). Občina krije davek ter neupravičena sredstva, razliko pa ministrstvo za okolje in prostor.

Cesta je uradno zaprta, saj se razmere na gradbišču iz dneva v dan spreminjajo. »Trenutno je prevoz pogojno še mogoč, a je treba počakati 15 minut. Bo pa cesta zaradi vgradnje cestnih prepustov kmalu popolnoma zaprta za približno tri tedne. Uradni obvoz poteka čez Trebijo in Staro Oselico.« Zaključek del je predviden v začetku letošnjega septembra.

Lidija Razložnik