Delovno-čistilne akcije po občini

18.5.2023

Mesec april je že tradicionalno namenjen delovno-čistilnim akcijam, ki potekajo po skoraj vseh vaseh naše občine. K urejanju cest in okolice so povabljeni vsi, tako mladi kot stari. Akcija je skozi leta prerasla svoj prvotni namen in je tako postala tudi družabni dogodek.

Približno 25 krajanov se je na pobudo TD Stari vrh v sodelovanju s PGD Javorje, KS Javorje in KS Sv. Lenart - Luša udeležilo delovno-čistilne akcije, ki je potekala v petek popoldne, pred praznikom velike noči. Nabrali so 17 osemdesetlitrskih vreč smeti. »Količina nabranih smeti je še vedno prevelika, glede na dobro urejene možnosti odlaganja smeti v ZC Todraž,« so kritični v Javorjah in poudarijo, da je delovna akcija med drugim tudi vzor za mlajše.

Orodje so v roke vzeli na Dolenji Dobravi, Gorenji Dobravi, v Todražu in Bačnah, zbralo se je približno 30 ljudi, ki so čistili ob regionalni cesti Gorenja vas–Todraž in javni poti Todraž–Bačne. Prav tako so čistili ob potoku Brebovnica ter potoško grapo v Bačnah. Občina Gorenja vas - Poljane in KS Gorenja vas sta poskrbeli za malico za vse udeležence. Akcije na območju Kladja v organizaciji Društva podeželja Kladje in KS Trebija se je udeležilo 28 krajanov in članov društva. Otroci so pobrali smeti ob cesti Fužine–Kladje, ki jih je bilo letos, predvsem odpadle embalaže, manj kot preteklo leto. Sodelujoči so pometli cesto in očistili jaške, ki so bili polni odpadlega listja. Obžagali so drevesa in pospravili veje in drevje ob cesti, ki je v zimskem času oviralo pluženje snega. Krajani so s traktorji in žagami očistili najbolj kritične odseke, ki so jih posebej omenili na KS Trebija. »Zelo smo veseli, da so krajani pripravljeni pomagati na takih akcijah. Po zaključku čistilne akcije smo postregli zasluženo malico, ki so nam jo skuhali v Gostilni Lipan in jo je sponzorirala KS Trebija,« je povedala Beti Miklavčič. Enaka dela so čakala tudi krajane Volake, Čabrač, Suše, Jelovice, Srednjega Brda in Hlavčih Njiv. Na cestah je bilo veliko traktorjev, ki so bili v pomoč pri nakladu in razvozu peska, namenjenega za urejanje cest. Na Hotavljah so uredili in počistili otroško igrišče, uredili zelenico pred zadružnim domom in pri cerkvi, očistili kamnite mize in spomenik nasproti Lipana. Aktivnosti je bilo več kot dovolj za skoraj 200 udeležencev in štiri zaposlene v Marmorju Hotavlje, ki so med drugim temeljito očistili in površinsko zaščitili štiri kamnite mize iz hotaveljčana. Na cestah so bili tudi krajani Leskovice in okoliških vasi – Kopačnica, Krnice, Laze, Lajše, Robidnica, Studor in Debeni, saj je bilo treba očistiti prepuste, jaške, mulde ter urediti robove vozišča. Pobrali so tudi smeti in obsekali veje dreves. KS Gorenja vas je v sodelovanju z občino za vse udeležence, zbralo se jih je 90, pripravila malico ter pijačo. »Vsem se lepo zahvaljujemo, da je akcija tudi letos tako dobro uspela kot pretekla leta.« Na pobudo KS Poljane in vaških odborov so delovno čistilne akcije bile na Dolenjem in Gorenjem Brdu, v Smoldnu, Malenskem Vrhu, Lovskem Brdu, Jazbinah ter Gorenji in Dolenji Ravni. Sodelovalo je 90 krajanov in tudi 10 otrok, ki so pobirali smeti. Drugi krajani so čistili jaške, mulde, pometali cesto, nasipali ter uredili robove vozišča. Po končani delavni akciji sta sledili topla malica in pijača, ki ju je financirala KS Poljane. V organizaciji KS Sovodenj so se predstavniki vseh društev zbrali na parkirišču pred Mercatorjem in se vsak po svoji grapi podali s ciljem pobrati čim več smeti. Skupno so zbrali 5 vreč embalaže in 5 vreč komunalnih odpadkov. Več kot 20 kulturnikov in gasilcev se je lotilo čiščenja podstrešja zadružnega doma na Sovodnju, saj naj bi ga v prihodnosti obnovili. »Podstrešje zadružnega doma je dolga leta služilo kot odlagališče odsluženih predmetov in temu primerno se je tam nabralo precej šare. Na prostor za kresovanje se je navozilo več kot sedem gozdarskih prikolic odpadlega lesa. Naložena je bila tudi polna prikolica tovornjaka s končnim ciljem: Todraž. Ta dan so domačini dokazali, da jim je mar za svoje domače okolje in da želijo tudi sami prisostvovati pri obnovi zadružnega doma na Sovodnju, ki je ključen za nadaljnji razvoj kraja,« je poudaril Lenart Šifrar.

Predstavniki KS in društev se vsem udeležencem zahvaljujejo za pripravljenost, voljo in čas. S svojo udeležbo vsakič znova pokažejo, da jim je mar za okolje, v katerem živijo, ter da so prostovoljno delo, sodelovanje in negovanje prijateljskih odnosov danes še kako »žive« vrednote.

Lidija Razložnik

Fotogalerija