Dodatna parkirišča ob pokopališču v Stari Oselici

2.2.2023

Krajevna skupnost Trebija je v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane v letu 2022 pri pokopališču v Stari Oselici na novo uredila približno dvajset parkirnih mest, za zdaj še v makadamski izvedbi, za katera pa je letos predvideno asfaltiranje.

Prav tako smo v lanskem letu asfaltirali odsek ceste Preskar–Jezeršek v dolžini 700 metrov, kjer so celotno predpripravo in del asfalta financirali Debelakovi iz Stare Oselice. Asfaltirali smo tudi uvoz Kladje pri kmetiji Lojz na Fužinah in 20-metrski odcep Oblak na Fužinah. Večja vzdrževalna dela so bila izvedena na odsekih cest Sleme–Rotovž in Pivkar–Zabrežnik ter na odseku ceste Mahovnač–Kos.

Na drugih cestah so bile nasute bankine, kjer je bilo potrebno, na makadamskih cestah pa so bile predvsem zasute udarne jame. S pomočjo občinskih sredstev je bil saniran in na novo asfaltiran odsek lokalne ceste Trebija–Stara Oselica v dolžini 630 metrov od odcepa Jezeršek do zvona pri Ermanovcu. Skupaj s krajani smo sodelovali tudi pri čiščenju in obsekovanju lokalne ceste Fužine–Kladje.

Postavili smo tudi nekaj novih prometnih znakov. V športnem parku na Trebiji smo na asfaltnem igrišču obnovili tankoslojne označbe za košarko, ki so zarisane v rumeni barvi. Na novo so se zarisale tudi označbe za mali nogomet v beli barvi. Na Fužinah smo začeli gradnjo novega ekološkega otoka ter postavili nov plastičen zaboj za pesek in sol volumna 660 litrov. Na pokopališču v Stari Oselici smo opravili manjša dela, najemnikom grobov pa zagotovili pesek za posipanje. Pohvaliti moramo zelo dobrega in vestnega gospodarja pokopališča g. Ivana Filipič. 

Čaka nas še precej manjših obnovitvenih posegov, najbolj potrebna pa bo sanacija obzidja, ki je že razkrilo svoje poškodbe. Skozi celo leto smo skrbeli za vzdrževanje javne razsvetljave, poskrbeli smo za novoletno okrasitev, aktivno pa so potekali tudi nadaljnji koraki oživitve Doma pod Planino. Kot vsako leto je otroke KS Trebija obdaroval Miklavž, na predvečer dneva državnosti pa smo na Trebiji izpeljali proslavo za domovino.

Doseženi cilji so rezultat dobrega in uspešnega sodelovanja, zato hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri realizaciji zastavljenih ciljev, z željo za dobro sodelovanje tudi pri načrtovanih projektnih v letu 2023.

Lucija Klemenčič, KS Trebija