Dolgoletni poveljnik občinske Civilne zaščite

19.11.2020

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane za dolgoletno vodenje štaba Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane je prejel Pavel Razložnik.

Pavel Razložnik je bil rojen leta 1952, živi pa v Kopačnici. Vodenje štaba Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane je prevzel ob njeni ustanovitvi, v letu 1994. V času njegovega poveljevanja štabu Civilne zaščite je občino prizadelo več naravnih nesreč, v katerih je bilo potrebno tudi ukrepanje Civilne zaščite. Največji naravni nesreči sta prizadeli občino v letu 2014, in sicer žledolom februarja in poplave oktobra. V času obeh naravnih nesreč je štab Civilne zaščite občine pod njegovim poveljstvom skrbel za koordinacijo izvajanja aktivnosti na terenu v sodelovanju z regijsko izpostavo Uprave za zaščito in reševanje v Kranju ter ostalimi silami Civilne zaščite v občini, za obveščanje javnosti, obveščanje regijskega centra, ter zahteve po pomoči, ki jo je zagotavljala država, kot je pomoč vojske, dobava agregatov in tako dalje. Kot poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite je tudi v mirnem času redno skrbel in sodeloval pri nalogah štaba in ostalih enot v njegovi sestavi, kot so poverjeniki, enote prve pomoči, gasilske enote in druge, in sicer na področju izobraževanja in usposabljanja ter pri nakupu in posodobitvah potrebne opreme za delovanje enot Civilne zaščite. Pri iskanju različnih rešitev sta se Gasilsko poveljstvo občine in Civilna zaščita Občine Gorenja vas – Poljane v času njegovega vodenja odločila, da po sproženi sireni javnega alarmiranja prebivalce o vrsti preteče nevarnosti obveščajo prek lokalnega Radia Sora in določijo sistem obveščanja. V letu 2016 je bila pod njegovim vodstvom v vajo Ruševina Gorenjska 2016 vključena tudi Občina Gorenja vas - Poljane. V obsežno regijsko dvodnevno vajo, ki jo je organizirala Uprava RS za zaščito in reševanje v Kranju, je bilo vključenih enajst gorenjskih občin. V občini Gorenja vas - Poljane je vaja potekala na več deloviščih. Na njej je sodelovalo več kot sto udeležencev. V letu 2019, po 24 letih vodenja štaba Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane, je odstopil s svojega položaja in predal poveljevanje mlajši generaciji.

Jure Ferlan