Dvajset let Društva za razvoj podeželja Resje

23.10.2020

Pisalo se je leto 2000, ko so se posamezniki s področja ohranjanja in razvoja podeželja na Loškem združili v Društvo za razvoj podeželja Resje.

Društvo, ki danes šteje približno sto članov, je prva leta vodila Stanka Homec. Člani so v večini nosilci različnih dopolnilnih dejavnosti. Društvo je v okviru koordinacijske skupine za razvoj podeželja aktivno sodelovalo pri vzpostavitvi skupne blagovne znamke Babica Jerca in Dedek Jaka – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov, ki povezuje petdeset ponudnikov s skupno več kot petsto izdelki. Med njimi je tudi 18 kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi iz občine Gorenja vas - Poljane.

Najzaslužnejši člani prejeli priznanja
Letošnje leto je za člane društva praznično. Žal kaj več od praznovanja na občnem zboru v začetku marca zaradi novega koronavirusa ni bilo izvedljivo.
"Za vse udeležence zbora smo pripravili posebne zahvale, najzaslužnejšim članom pa podelili priznanja. To so: Stanka Homec, Ljubica Stanonik, Viktor Trdina, Ivica Rant, Kristina Miklavčič, Regina Eniko, Tatjana Bogataj in Izpostava Kmetijske svetovalne službe Škofja Loka." Zaradi trenutne situacije so okrnjene tudi društvene aktivnosti. Poleti so se družili na društvenem pikniku, nedolgo nazaj so organizirali strokovno ekskurzijo na Roglo, predavanje Mateja Demšarja iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter ogled Kmetijstva Matiček.

Prepoznavna dedek in babica
"Redno sodelujemo na tržnicah v organizaciji Razvojne agencije Sora in drugih dogodkih. V načrtu imamo še organizacijo predavanja na temo zdravega načina življenja (Zmote in resnice o holesterolu) in predavanje na temo zelišč (Kako pripraviti pripravke v alkoholu). Želimo izpeljati še več delavnic peke in predelave sadja, ki jih izvajajo naši člani," pojasnjuje predsednik društva Alojz Krek, a se zaveda, da bodo naštete aktivnosti izvedene šele v prihodnjem letu. Društvo je bilo oziroma je vključeno v različne projekte, na primer Babica pripoveduje o zeliščih, Marejne in Okusi Škofjeloškega. "Projekt, s katerim se ponudniki in člani najraje pohvalimo, je vzpostavitev skupne blagovne znamke Babica Jerca in Dedek Jaka – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov, ki označuje kontrolirano poreklo izdelkov s škofjeloškega območja," ponosno razloži Krek.

Obeta se kulinarični festival Okusi Škofjeloškega
Blagovna znamka je nastala kot rezultat razvoja dopolnilnih dejavnosti na Škofjeloškem. Cilje razvojnih programov in projektov, ki so sledili razvoju dopolnilnih dejavnosti, so uresničevale različne strokovne in razvojne institucije, občine in društva, med njimi tudi Društvo za razvoj podeželja Resje. V času projekta Marejne je prišlo do preimenovanje blagovne znamke. Po novem so izdelki, ki nastanejo v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, domače in umetnostne obrti ter ekološke pridelave, na voljo pod imenom Dedek in Babica. Trenutno društvo sodeluje v projektu Okusi Škofjeloškega, katerega namen je nadgraditi obstoječo ponudbo gostiln in turističnih kmetij z novimi jedmi in hišnimi specialitetami. Te bodo temeljile na uporabi lokalnih surovin in kulinarični dediščini tega območja. Rezultat povezovanja gostincev in ponudnikov bo kulinarični festival Okusi Škofjeloškega, ko bi predvidoma izveden v prihodnjem letu.

Tudi v prihodnje zavezani razvoju in ohranjanju podeželja
Društvo bo tudi v prihodnosti usmerjeno k uresničevanju svojega primarnega cilja – razvoja in ohranjanja podeželja. "Želimo si sodelovanja pri novih projektih, videti še več primerov dobrih praks in jih prenesti v naše okolje, pridelovati in predelovati kakovostno hrano," je še povedal Alojz Krek in poudaril pomembnost dela na razvoju novih ponudnikov kakovostne hrane in izdelkov s podeželja. Prav tako so veseli vsake ideje in pobude članov. Medse vabijo vse mlade prevzemnike kmetij, ki razmišljajo o kateri izmed dopolnilnih dejavnosti na svoji kmetiji.

Lidija Razložnik