Iz županovega dnevnika

21.4.2022

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

13. 3. - Na občnem zboru Združenja kmečkih sirarjev Slovenije

14. 3. - Na delovnem obisku je bil g. Urban Ilc, vodja Sektorja območja zgornje Save na ARSO. Ogledala sva si protipoplavne ureditve v Poljanah in potrebe za naprej.

18. 3. - Na občnem zboru Kolesarskega društva Belaunce

24. 3. - Sestanek v Poljanah z arheologi po zaključku arheoloških raziskav in dogovor, da v prihodnje sodelujemo še z Restavratorskim centrom v Ljubljani

25. 3. - Na uradnem odprtju novih prostorov ginekološke ambulante v Zdravstveni postaji v Gorenji vasi

28. 3. - Z županom iz Cerknega na sestanku na DRSI zaradi povezovalne ceste čez Podpleče, ki bo tudi kolesarska povezava med Gorenjsko in Primorsko

2. 4. - Na občnem zboru Ribiške družine Visoko

2. 4. - Na sprejemu in veselici po velikih uspehih naših skakalk na Visokem

11.4. - Obisk ministra za kulturo g. Vaska Simonitija na Visokem

12.4. - Obisk ministra za okolje in prostor g. Andreja Vizjaka na občini, v Poljanah pa uradno odprtje in blagoslov protipoplavne ureditve