Iz županovega dnevnika

2.2.2023

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

4. 1. - Sestanek pri ministru za okolje in prostor na temo monitoringa odlagališč Jazbec in Boršt. Ministra sem povabil na obisk odlagališč in predstavil podlago za nadomestilo za omejeno rabo prostora.

10. 1. - Sestanek na ministrstvu za promet. Pohvalil sem dela na trasi Trebija–Sovodenj in prosil za hitrejšo pripravo pogodb za odkup zemljišč na trasah Gorenja vas–Todraž in Gorenja vas–Hotavlje.

12. 1. - V Dvorcu Visoko sem gostil programski odbor ob Tavčarjevem letu, ki s svojimi uglednimi člani povzema področja njegovega pestrega delovanja.

13. 1. - Sestanek na ministrstvu za okolje in prostor, sektorju za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, kjer se procesira projekt plaz Laze in dostopna cesta iz doline Kopačnice. Potrebnih je še nekaj soglasij do končne odločbe, ki jo pričakujemo konec tega leta.

16. 1. - Delovno ponovoletno srečanje z Območno-obrtno zbornico Škofja Loka med podjetniki, obrtniki, poslanci, župani in predsednikom državnega sveta.

19. 1. - Delovna večerja s predstavniki Krajevne skupnosti Poljane.

21. 1. - Na občnem zboru PGD Hotavlje.

26. 1. - Na delovnem kosilu sem gostil vse zdravnike iz naše Zdravstvene postaje. Zahvalil sem se za njihov trud in delo. Enotni smo bili, da je le skupno sodelovanje med občino in zdravniki pot do uspeha.

27. 1. - Svečano odprtje in blagoslov Hiše generacij v Gorenji vasi. Velik projekt, ki prinaša v naši občini brezskrbno starost v sodelovanju z Oskrbo na domu.

28. 1. - Na občnem zboru PGD Poljane.

31. 1. - Na delovnem kosilu sem gostil župnike in ravnatelja. Pomembno je druženje in izmenjava izkušenj, saj vsi skupaj delamo za ljudi v naši občini.