Iz županovega dnevnika

20.7.2023

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

2. 6. - Na Dnevu odprtih vrat v podjetju Polycom.

8. 6. - Na Bukovem sem se udeležil sestanka na temo obravnave škod po divjadi, predvsem po jelenu.

11. 6. - Udeležil sem se zaključka Maratona Franja v Ljubljani.

12. 6. - Udeležil sem se posveta o lokaciji gorenjske bolnišnice v državnem svetu.

12. 6. - Na zaključni valeti poljanskih devetošolcev.

15. 6. - Na zaključni valeti gorenjevaških devetošolcev.

16. 6. - Na dvorcu sem na delovnem sestanku ob svoji Visoški kroniki pozdravil predsednika vrhovnega sodišča, predsednice in predsednike višjih in okrožnih sodišč, Upravnega sodišča RS ter delovnih sodišč.

19. 6. - Na izlet na Bled sem peljal najuspešnejše učenke in učence naših šol.

22. 6. - Na prireditvi v Osnovni šoli Poljane ob zaključku šolskega leta.

22. 6. - Na prireditvi ob dnevu državnosti na Trebiji.

23. 6. - Pri sveti maši in na prireditvi ob dnevu državnosti v Poljanah.

24. 6. - Pri sveti maši in na prireditvi ob dnevu državnosti v Gorenji vasi.

25. 6. - Z ženo sva si ogledala razstavo čipk KD Deteljica na temo V začetku je bila beseda.

25. 6. - Na slavnostni prireditvi z gasilsko parado PGD Javorje ob 70-letnici delovanja.

27. 6. - Sestanek na ARSO Kranj zaradi umeščanja in soglasja za most do Dvorca Visoko. Dogovorili smo se, da ponovno vložimo spremenjeno vlogo za soglasje.