Iz županovega dnevnika

20.6.2024

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

10. 5. - V Dvorcu Visoko sem sprejel člane Lions kluba iz Kremsa v Avstriji in Traunsteina v Nemčiji. Po poplavah so zbrali znatna sredstva in jih podarili naši občini.

11. 5. - Na Visokem je potekala državna salamijada, med nagrajenci so bili tudi člani domačega Društva ljubiteljev salam Poljanske doline.

13. 5. - V Gorenji vasi smo sprejeli slovensko olimpijsko baklo, ki potuje po državi po vseh občinah. Sprejema se je udeležilo veliko domačih društev in naš olimpijec Anton Kosmač.

16. 5. - Sestanek županov z Loškega v Sorici. Glavna tema so bile cestne povezave na širšem loškem območju in povezava do avtoceste. 

28. 5. - Skupščina Radia Sora, kjer smo za direktorico izvolili Martino Kolenc Novak.

31. 5. - Na posvetu v državnem svetu o četrti razvojni osi. Poudaril sem nujnost povezave med Gorenjsko in Primorsko v naših krajih. Z Občino Cerkno smo si že več kot pet let enotni, da je povezava čez Sovodenj edina prava.

31. 5. - Pozdravil sem sodelavce iz Marmorja Hotavlje na njihovem družabnem dogodku, prvem v t. i. Visoški štali.

4. 6. - Z direkcije za ceste so mi sporočili, da so na postavkah cest Gor. vas – Todraž in Gor. vas – Hotavlje dodeljena sredstva iz sanacije po poplavah.