Izbrali izvajalca za gradnjo vodovodov

20.6.2024

Za izgradnjo vodovodov Kopačnica–Hotavlje in Dolenje Brdo so kot najugodnejša ponudnika izbrali podjetji Mapri proasfalt in Teleg-M.

Sredi maja je tako župan Milan Čadež z direktorjema podjetij Mapri proasfalt Markom Božičem in Teleg-M Milovanom Gazibarićem podpisal pogodbo za izgradnjo omenjenih vodovodnih sistemov. Naložba v gradnjo vodovoda v Kopačnici bo po pogodbi vredna nekaj manj kot 3,6 milijona evrov, gradnja vodovoda Dolenje Brdo pa dobrih sedemsto tisoč evrov. 

Gradnja vodovodnega sistema Kopačnica–Hotavlje zajema izgradnjo črpališča, reducirnega jaška, vodovoda V1 in vodohrana Kopačnica, so pojasnili na občini. Poleg tega bodo poskrbeli za nizkonapetostni elektro priključek in električne inštalacije za črpališčni jašek in izgradnjo vodohrana Kopačnica. Naložba obsega še gradnjo ceste do vodohrana Kopačnica in sanacijo lokalne ceste Hotavlje–Kopačnica. V sklopu naložbe v vodovod Dolenje Brdo pa bodo zgradili vodovod na odseku od vodohrana Petelinov grič do Dolenjega Brda in obnovili vodohran Dolenje Brdo, vključene so tudi prevezave na obstoječe vodovode in hišne priključke na tem območju.

Mateja Rant