Kako smo volili

22.12.2022

Na lokalnih volitvah, na katerih je imelo letos pravico voliti 5858 občanov, je bila volilna udeležba v občini 36,27-odstotna, kar je pod povprečjem na ravni države, kjer je volilno pravico uveljavilo 42 odstotkov volilnih upravičencev. Edini kandidat za župana je bil dosedanji župan Milan Janez Čadež, ki so ga volivci podprli s 1921 glasovi, 17 mandatov v občinskem svetu si je razdelilo pet strank, ena manj kot na volitvah pred štirimi leti.

Občani smo potrjevali le enega kandidata za župana, ki je kandidiral s podporo SDS, dosedanjega župana Milana Janeza Čadeža, ki tako začenja svoj peti mandat. Za župana je bilo oddanih 2139 glasovnic, nov mandat je Čadežu zaupalo 1921 občanov – toliko je bilo namreč veljavnih glasovnic.

Za občinske svetnike je kandidiralo 42 kandidatov. V občinski svet se je uvrstilo pet strank. Svojo moč je okrepila SDS, saj so ob prejšnjih sedmih pridobili dva nova sedeža, volivci so jim namenili 970 oziroma skoraj polovico vseh glasov. NSi nadaljuje s tremi sedeži kot doslej (prejeli so 363 oziroma 17,6 odstotka vseh glasov), SLS z dvema (300 glasov, 14,5 odstotka), SD-ju je uspelo ob dosedanjem enem pridobiti še eno svetniško mesto (243 glasov, 11,78 odstotka), Desus z 9 odstotki zaupanih glasov še naprej ostaja z enim svetnikom. V novem občinskem svetu ne bo predstavnikov Liste Barbare Radič, v prejšnjem mandatu so bili trije, v tem mandatu pa se niso odločili za sodelovanje na lokalnih volitvah.

Razdelitev mandatov po volilnih enotah 
V volilni enoti 1 so bili na listi SDS izvoljeni Anton Debeljak, Vilma Kos, Ciril Alič in Martina Košir, na listi NSi Janez Hrovat, na listi SD Janez Dolinar, kandidatom SLS ni uspelo prestopiti pragu za sodelovanje v občinskem svetu.
V volilni enoti 2 sta bila na listi SDS izvoljena Miha Mrak in Marija Bajt, na Desusovi Roman Kokalj. Barve SLS bo v tem mandatu zastopal Zvonko Dolinar, ki že ima izkušnje preteklih let, nov obraz med svetniki bo Boštjan Pintar (NSi), SD v tej volilni enoti ni dobila mandata.
V volilni enoti 3 so volivci na listi SDS izbrali Milana Janeza Čadeža (katerega mandat je ob izvolitvi za župana prešel na dosedanjo svetnico Marijo Prosen), Ano Gantar ter Žana Mahniča. Na listi NSi je bil izbran Blaž Kavčič, na listi SLS Vladimir Kavčič, na listi SD pa Stjepan Benković. Vsi trije so novi obrazi v občinskem svetu.

Sedem svetnikov bo istih kot v prejšnjem sklicu. To so: Ciril Alič, Anton Debeljak, Žan Mahnič, Marija Prosen, Janez Hrovat, Zvonko Dolinar in Roman Kokalj.

Za svetnike svetov krajevnih skupnosti Gorenja vas, Poljane, Javorje, Lučine, Trebija in Sovodenj se je skupaj potegovalo 68 kandidatov. Sestava izvoljenih svetov po krajevnih skupnostih je manj barvita kot sestava občinskega sveta. V KS Gorenja vas sta stranki SLS in SDS uspeli s po petimi svetniki, NSi pa z enim. V Javorjah so v svet KS izvoljeni le svetniki SDS (4) ter SLS (3). V Lučinah je večina, to je šest svetnikov, iz vrst NSi, po eden pa iz SDS in SLS. V Poljanah je kar deset svetnikov kandidiralo na listi SDS, le eden je iz vrst SLS. Na Trebiji so štirje svetniki predstavniki SDS, po eden pa Desusa in SLS. V KS Sovodenj je sedem izvoljenih kandidatov predlagala Nevenka Telban s skupino volivcev, dva SLS, po enega pa Lovro Telban in skupina volivcev, Desus in Grega Platiša s skupino volivcev.

Damjana Peternelj